Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa styczeń 2013 - Styczeń -

Nawigacja

Styczeń

24.03.2020

Szanowni Internauci.

Informujemy, że dnia 18.01.2013 r. umieściliśmy na stronie internetowej niezwykle interesujące fotografie dotyczące działalności formacji granicznych w latach 1918 - 1939 (działy: „Budownictwo”, „Znaki graniczne”, „Ochrona fizyczna”, „Czas wolny”). Materiał ten został udostępniony przez Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Ośrodek Karta w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół Chorzel w Chorzelach oraz Panów: Waldemara Bocheńskiego, Miłosza Filipowiaka, Andrzeja Olichwiruka i Bogusława Tomaszewskiego. W dziale „Kadra 1918 -1939”zamieściliśmy natomiast kolejne biogramy: komendanta 34 i 31 Baonu Straży Granicznej Władysława Dąbrowskiego (oprac. przez Panią Danutę Michalak), podoficera Straży Celnej Ignacego Jędrkowiaka (oprac. przez Pana Janusza Hamielca) i dowódcy strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza „Ujście” Józefa Paska (oprac. przez Pana Janusza Paska).

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry