Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa grudzień 2013 - Grudzień -

Nawigacja

Grudzień

24.03.2020

Szanowni Internauci.

Informujemy, że dnia 20.12.2013 r. zamieściliśmy na stronie internetowej w dziale „Kadra 1918-1939” biogram Józefa Krzemińskiego – żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Ludwika Nowickiego – żołnierza Straży Celnej i Straży Granicznej. Biografie te opracowano na podstawie materiałów przechowywanych w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie oraz nadesłanych przez Pana Józefa Krzemińskiego i Pana Włodzimierza Nawrockiego.

Dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Kosza otrzymaliśmy fotografie dotyczące działalności formacji granicznych w latach 1918-1939, które umieściliśmy w działach: „Kadra”, „Ośrodki szkolenia”, „Zawody sportowe”, „Prasa i wydawnictwa”. W działach: „Życie rodzinne” oraz „Prasa i wydawnictwa” znalazły się ponadto fotografie dotyczące obchodów Świąt Bożego Narodzenia w okresie międzywojennym, które udostępnili nam Panowie: Waldemar Bocheński, Władysław Filipowiak i Piotr Waseńczuk.

Szczególne podziękowania pragniemy skierować do Pana Grzegorza Goryńskiego, który przekazał do zasobu Archiwum SG Odznakę Pamiątkową Straży Granicznej, unikalne zdjęcie żołnierzy Batalionów Celnych i legitymację kolejową strażnika granicznego. Te wyjątkowe materiały, stanowiące niezwykle cenne źródło do opracowania i popularyzowania historii przedwojennych formacji granicznych, prezentujemy w działach: „Galeria 3D”, „Kadra”, „Dokumentacja”.

Uwagę internautów pragniemy zwrócić także na artykuł Pana Artura Ochała „Nieznana Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza” (dział „Odznaczenia 1918-1939”) oraz opracowaną przez Pana Kajetana Szczepańskiego Kronikę Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z lat 1990-2000 (dział „Tradycje”).

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry