Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Maj 2023 -

Nawigacja

Maj 2023

Maj 2023

KATARZYNA PROMIŃSKA
01.06.2023

Szanowni Internauci.

Informujemy, że dnia 02.05.2023 r. zamieściliśmy na stronie internetowej biogramy oficerów, którzy pełnili służbę w Korpusie Ochrony Pogranicza: mjr. piech. Feliksa Ankersteina , kpt. admin. (piech.) Mariana Bajerleina , ppłk. piech. Franciszka Berstlinga , mjr. kaw. Jana Billewicza, mjr. dypl. piech. Józefa Bińkowskiego , mjr. piech. Jana Bogusławskiego . Biogramy opracowali Panowie Tadeusz Dubicki i Andrzej Suchcitz i zamieścili je w wydawnictwie „Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945, t.1,2 Warszawa 2009 i 2011”. Do zamieszczonego już wcześniej biogramu Jana Lebiedziewicza dodaliśmy natomiast materiały przesłane przez Pana Janusza Lebiedziewicza (głównie fotografie portretowe).

Na stronie prezentujemy także zdjęcia przybliżające działalność formacji granicznych w latach 1918-1939 (działy: „kadra”, „ośrodki szkolenia”), które udostępniło Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Pani Dorota Drozd oraz Panowie Waldemar Bocheński, Ksawery Jasiak, Tomasz Zawadzki. Wszystkie dodane fotografie są wyróżnione zieloną ramką. W dziale „prasa i wydawnictwa”, zamieszczamy kolejne skany czasopisma „Czaty” z 1927 r. (nr 1,3-10,12). Skany te pochodzą ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (udostępnionych na stronie biblioteki cyfrowej „POLONA”).

Uwagę internautów zwracamy także na dział „umundurowanie od 1991” w którym umieszczamy materiały dotyczące umundurowania współczesnej Straży Granicznej. Wspomniane materiały (plansza poglądowa i opis) przygotował Pan Artur Ochał.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry