Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Jan Szczęsny Lebiedziewicz -

Nawigacja

Jan Szczęsny Lebiedziewicz

02.05.2023

mjr Jan Szczęsny Lebiedziewicz pseudonim „Skarga” (ur. 14 VI 1899 w Ugłach). Żołnierz w wojnie polsko - bolszewickiej; absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi - Komorowie (1921); żołnierz 73. pułku piechoty (do 1926), Korpus Ochrony Pogranicza (1926-1930), 8. pułku piechoty Leginów (od 1930), dowódca 5. kompanii karabinów maszynowych 73. pułku piechoty; w kampanii polskiej (1939) dowódca 5. kompanii ciężkich karabinów maszynowych IV batalionu 73. pułku piechoty Grupy Fortecznej Obszaru Warownego „Śląsk”, w składzie Grupy Operacyjnej „Boruta” Armii „Kraków” i dowódca I baonu 94. pułku piechoty (III batalion 95. pułku piechoty) Armii „Lublin” (od 23 IX); we Francji, następnie w Wielkiej Brytanii; ukończył kurs cichociemnych, zaprzysiężony, ostatecznie niezrzucony do kraju; w Polsce (od 1947); właściciel sklepu „Pan”.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 112 – 113.


do góry