Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Kwiecień 2023 -

Nawigacja

Kwiecień 2023

Iwona Wiśniewska

Szanowni Internauci.

Informujemy, że dnia 04.04.2023 r. zamieściliśmy na stronie internetowej biogram por.rez./podkom. Wiktora Józefa Bibiłło - uczestnika wojny polsko-rosyjskiej (1918-1921), służącego w Batalionie Celnym i Batalionie Straży Granicznej (1922-1923), a następnie Policji Państwowej (1923-1939), jeńca obozu NKWD w Ostaszkowie, zamordowanego w 1940 r. w Twerze. Biogram opracował Pan Artur Ochał, m.in. w oparciu o archiwalia przechowywane w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.

Na stronie prezentujemy także fotografie przybliżające działalność formacji granicznych w latach 1918-1939 (działy: „ochrona fizyczna”, „związki i stowarzyszenia”, „zaopatrzenie i opieka”, „czas wolny”), które udostępniło Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku oraz Pan Waldemar Bocheński. Wszystkie dodane fotografie są wyróżnione zieloną ramką.

Tak jak w poprzednich miesiącach, w dziale „prasa i wydawnictwa”, zamieszczamy kolejne skany czasopisma „Czaty” z 1926 r. (nr 25, 27-33). Skany te pochodzą ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (udostępnionych na stronie biblioteki cyfrowej „POLONA”).

Uwagę internautów zwracamy także na dział „publikacje 1918-1939” w którym umieszczamy artykuł Pana Marka Gajewskiego „Białostoccy policjanci w służbie granicznej 1923-1926” z publikacji „Granatowi żołnierze. Album biograficzno-fotograficzny o funkcjonariuszach Policji Państwowej województwa białostockiego 1919-1939”.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry