Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Wiktor Józef Bibiłło -

Nawigacja

Wiktor Józef Bibiłło

Wiktor Józef Bibiłło

Izabela Skowrońska
04.04.2023

Wiktor Józef Bibiłło, syn Piotra i Anny Rejszel, ur. 28 listopada 1897 r. w Hancewiczach, por. rez. / podkom. Policji Państwowej. Uczestnik wojny polsko-rosyjskiej (1918-1921) - od 17 lipca 1920 r. był ochotnikiem w grodzieńskim batalionie zapasowym, następnie przydzielono go do 71 pp. Po zakończeniu działań wojennych, od 28 lipca 1922 r. pełnił służbę jako młodszy oficer w Batalionie Celnym nr 30, a następnie w 1923 r. w Batalionie Straży Granicznej nr 32 w Rakowie (Komenda Powiatowa Stołpce). Od 1 listopada 1923 r. jako aspirant Policji Państwowej, był zastępcą komendanta Rezerwy PP Miasta Wilna (ul. Żeligowskiego 4). W 1931 r. kierownik Komisariatu Granicznego PP w Turmontach na granicy polsko-łotewskiej. Od 26 maja 1934 r. kierownik Komisariatu Kolejowego PP w Stołpcach, a następnie od września 1935 r. kierownik Komisariatu PP w Lidzie. W 1935 r. awansowany na podkomisarza PP. Od 20 maja 1936 r. służył w policji województwa lubelskiego. Od 3 sierpnia 1937 r. był kierownikiem Komisariatu Policji Państwowej w Zamościu. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PP w Zamościu. 13 września po utworzeniu i koncentracji zamojskiej kompanii PP (dowódca nadkom. Jan Swoboda) ewakuował się do Tarnopola. Przypuszczalnie 17 września został aresztowany przez żołnierzy Armii Czerwonej.

Był jeńcem obozu NKWD w Ostaszkowie. Został zamordowany w 1940 r. w Kalininie (Twerze) w ramach Zbrodni Katyńskiej.


Odznaczenia:
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Medal za Wojnę 1918-1921
 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
 • estoński Krzyż Ligii Obrony (Kaitseliidu Valgerist)
 • Odznaka Pamiątkowa KOP „Za służbę graniczną” (1931 r.)
 • odznaką za rany

Bibliografia:
 • Miednoje. Księga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2005, s. 40.  
 • Archiwum SG z s. w Szczecinie: sygn. 161/166, 164/18 i 187/210.  
 • Sprawy Policji, „Na Posterunku”, 1935 r., nr 36 s. 594-595.  
 • Główna Komenda Straży Granicznej: Obsada etatowa oficerów Baonów Straży Granicznej, sygn. 161/166, 1922 r., k. 61-62.  
 • Straż Graniczna 1922-1923: Rozkaz dzienny nr 57, sygn. 164/18, Warszawa 1 VII 1923 r., k. 192-194.  

Opracował: Artur Ochał.


do góry