Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa marzec 2021 - Marzec -

Nawigacja

Marzec

07.04.2021

Szanowni Internauci.

Informujemy, że dnia 04.03.2021 r. zamieściliśmy na stronie internetowej biogram Jana Witczaka – uczestnika wojny polsko-radzieckiej (1918-1921), podoficera Korpusu Ochrony Pogranicza (Batalion KOP „Ostróg”, Batalion KOP „Dolina”), biorącego udział w wojnie obronnej Polski w 1939 r. (Pułk KOP „Karpaty”), członka Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej na terenie obwodu Brzeziny – Koluszki, dowódcy drużyny w oddziale partyzanckim por. Ryszarda Ziółkowskiego - „Sama” (29 Pułk Strzelców Kaniowskich AK). Biogram opracował Pan Artur Ochał na podstawie materiałów udostępnionych przez Pana Krzysztofa Witczaka oraz archiwaliów przechowywanych w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.

Na stronie prezentujemy także fotografie przybliżające działalność formacji granicznych w latach 1918-1939 (działy: „teatry, zespoły, chóry”, „życie rodzinne”). Wspomniane fotografie udostępniło Muzeum Okręgowe w Pile oraz Panowie: Waldemar Bocheński, Bogusław Garbacki, Andrzej Olichwiruk i Michał Rycaj.

W dziale „prasa i wydawnictwa 1918-1939” zamieszczamy natomiast artykuł Pana Artura Ochała i Pawła Skubisza „W poszukiwaniu nowych źródeł do dziejów Korpusu Ochrony Pogranicza. Selektywna bibliografia tygodnika „Wiarus” za lata 1930-1939” oraz skany czasopisma „Wiarus. Organ korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego, marynarki wojennej i Korpusu Ochrony Pogranicza” nr 37 z 1933 r. i nr 27 z 1935 r., które udostępniło Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.



do góry