Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa maj 2021 - Maj -

Nawigacja

Maj

03.06.2021

Szanowni Internauci.

Informujemy, że dnia 12.05.2021 zamieściliśmy na stronie internetowej biogram st. sierż. Gerarda Balawajdera – żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1926-1939 (m. in. dowódcy strażnic KOP „Babin”, „Krale”, „Cukrownia”), żołnierza Armii Polskiej w ZSRR, Polskich Sił Zbrojnych na Środkowym Wschodzie i 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka. Biogram opracował Pan Edward Balawajder, a uzupełnił w oparciu o archiwalia z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie Pan Artur Ochał.

Zamieszczamy także biogram str. Stefana Grzegorka – uczestnika Powstania Wielkopolskiego (1919), który służył w Straży Celnej (1922-1928) i Straży Granicznej (1928-1939) oraz brał udział w wojnie obronnej Polski w 1939 r. Biogram opracowała Pani Iwona Wiśniewska na podstawie materiałów udostępnionych przez Pana Remigiusza Maćkowiaka oraz akt przechowywanych w Archiwum Straży Granicznej.

Na stronie prezentujemy także fotografie przybliżające działalność formacji granicznych w latach 1918-1939 (działy: „szkolenie”, „przedmioty pamiątkowe”), które udostępnili Panowie: Bogusław Garbacki, Andrzej Olichwiruk, Michał Rycaj, Oskar Szerszeń.

W dziale „umundurowanie 1918-1924” zamieszczamy natomiast opracowanie Pana Miłosza Filipowiaka „Przyczynek do barwy pierwszych formacji granicznych II Rzeczypospolitej”.

Uwagę internatów zwracamy także na fotografie dotyczące współczesnej Straży Granicznej. Te niezwykle interesujące zdjęcia, obrazujące służbę na granicy w latach 2003-2010, udostępniło Archiwum Straży Granicznej, a umieściliśmy je w dziale „ochrona fizyczna”.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry