Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa kwiecień 2012 - Kwiecień -

Nawigacja

Kwiecień

24.03.2020

Szanowni Internauci.

Informujemy, że dnia 04.04.2012 r. w dziale „Kadra” umieściliśmy fotografie żołnierzy formacji granicznych z lat 1918-1939 oraz biogram Marcina Roszaka – strażnika granicznego przedwojennej Straży Granicznej i płk. Tadeusza Jarmolińskiego – wieloletniego oficera Wojsk Ochrony Pogranicza. Pojedyncze zdjęcia, obrazujące służbę w WOP i współczesnej Straży Granicznej, zostały zamieszczone w działach: „Współpraca międzynarodowa”, „Ośrodki szkolenia”,  „Szkolenia” i „Miejsca pamięci”. W dziale „Rys historyczny” prezentujemy natomiast niezwykle interesujący artykuł dotyczący dziejów komisariatu Straży Granicznej w Rawiczu „Formacje graniczne w powiecie rawickim. Komisariat Straży Celnej/Straży Granicznej”. Wymieniony materiał został pozyskany dzięki uprzejmości Panów: Janusza Hamielca, Tadeusza Jarmolińskiego i Tomasza Saka.

Z ogromną radością informujemy także, że uruchomiliśmy na stronie nowy dział – „Publikacje”. Pragniemy zamieszczać w nim artykuły, które ukazały się drukiem, a dotyczą historii formacji granicznych i ochrony granic od 1918 r. aż po czasy współczesne. Mając nadzieję, że pomysł spotka się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem, prezentujemy artykuły zamieszczone w Biuletynach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz Biuletynach „Problemy Ochrony Granic”. Wspomniane artykuły otrzymaliśmy z Centralnego Ośrodka Straży Granicznej w Koszalinie i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry