Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa grudzień 2012 - Grudzień -

Nawigacja

Grudzień

24.03.2020

Szanowni Internauci.

Z ogromną radością informujemy, że w dniu 18.12.2012 r. udało się nam zamieścić na stronie kolejne eksponaty, które sfotografowano metodą wizualizacji obiektów „ORBIT UV”. Wykonane w tej technice eksponaty (głównie uzbrojenie, umundurowanie i ekwipunek) udostępniło Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. W dziale „Multimedia” zaprezentowaliśmy natomiast 4 filmy o tematyce związanej z ochroną granic w latach 60. Filmy pochodzą ze zbiorów Archiwum SG, a procesowi digitalizacji na nowoczesne nośniki informacji zostały poddane w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie.

Wartym obejrzenia okażą się także fotografie okładek czasopisma „Granica”, które umieściliśmy w dziale „Formacje graniczne” w porządku chronologicznym (1950-1990). Uwagę internautów pragniemy zwrócić również na biogramy oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza – Józefa Olszyna Wilczyńskiego i Wilhelma Wilczyńskiego, które przekazała nam Pani Agnieszka Jędrzejewska. Dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Nowickiego i Pana Grzegorza Zaremby, a także Nadbużańskiego Oddziału SG i Archiwum SG otrzymaliśmy natomiast liczne fotografie z okresu działalności Wojsk Ochrony Pogranicza. Po niezbędnym opracowaniu, materiał ten został zamieszczony w dziale „Współpraca międzynarodowa”. Oddzielne słowa podziękowania należą się także Panu Michałowi Skrzypczakowi, który przekazał nam skany dokumentów i fotografii dotyczących służby Ignacego Wasielewskiego w Straży Granicznej (1928-1939). Skany te, po sporządzeniu metryk objaśniających, zamieściliśmy w działach: „Kadra”, „Dokumentacja”, Udział w życiu publicznym”, „Kultura, sport i Turystyka”.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry