Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Centralną Szkołę Straży Granicznej, Góra Kalwaria 29.08.2021 r. - Miejsca pamięci -

Nawigacja

Miejsca pamięci

Arkadiusz Wilczura
12.04.2022

  • Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Centralną Szkołę Straży Granicznej, 29.08.2021 r. - Góra Kalwaria

Uroczystość, objętą Patronatem Honorowym Komendanta Głównego SG gen. dyw. SG Tomasza Pragi, zorganizowało Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych przy współpracy z Nadwiślańskim Oddziałem SG, Urzędem Miasta i Gminy, Ośrodkiem Kultury oraz Arche Hotel w Górze Kalwarii. Poprzedziła ją konferencja naukowa w Ośrodku Kultury pt. „Centralna Szkoła Straży Granicznej w Górze Kalwarii 1928-1933”. Zebrani wysłuchali referatów wygłoszonych przez: dr. Antoniego Krzysztofa Sobczaka „Mazowiecki Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej - stan badań", Marka Fijałkowskiego „Pamiątki Straży Granicznej w zbiorach Muzeum Okręgowego w Pile", kpt. SG Grzegorza Cwyla „Straż Graniczna dziś", Waldemara Bocheńskiego „Centralna Szkoła Straży Granicznej w Górze Kalwarii" oraz nadesłanego przez ppłk. SG w st. spocz. Wojciecha Grobelskiego „Historia Straży Granicznej II RP".

Na elewacji frontowej obiektu Koszary Arche Hotel - budynku byłej Centralnej Szkoły Straży Granicznej, po przemówieniach okolicznościowych, odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową. W tym  wydarzeniu udział wzięli: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Józef Kasprzyk, Burmistrz Miasta Góra Kalwaria Pan Arkadiusz Strzyżewski, zastępca komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Paweł Sobieraj, prezes Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych pan Waldemar Bocheński, a także przedstawiciele władz samorządowych, nauki, duchowieństwa, służb mundurowych oraz młodzież szkół patronackich i mieszkańcy Góry Kalwarii. W swoim wystąpieniu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że „ Dzisiaj oddajemy hołd tą tablicą funkcjonariuszom Straży Granicznej z okresu II Rzeczpospolitej. Ale wzorując się na tamtym pokoleniu, które tak bardzo ceniło sobie służbę Straży Granicznej, oddajemy hołd i cześć współczesnym funkcjonariuszom tej formacji, dziękując im za codzienną pracę na rzecz niepodległej Polski, obronę jej granic, obronę jej nienaruszalności”.

Medalem „Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic" uhonorowani zostali: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Marek Fijałkowski Kustosz Muzeum Okręgowego w Pile, st. strz. Czesław Bagiński z Grupy Rekonstrukcyjnej CSP KOP w Osowcu - Twierdzy.


Opracował: Miłosz Filipowiak.

Zdjęcia: Andrzej Olichwiruk, Maria Rubas, Miłosz Filipowiak.
do góry