Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Uroczystości rocznicowe w Węgierskiej Górce 01.09.2020 r. - Miejsca pamięci -

Nawigacja

Miejsca pamięci

Robert Olechnowicz

  • Uroczystości rocznicowe w Węgierskiej Górce 01.09.2020 r.

W 81. rocznicę bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki, 77. rocznicę stracenia partyzantów w Żabnicy oraz 74. rocznicę stracenia żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, pod schronem bojowym „Wędrowiec” odbyły się uroczystości patriotyczne. Obrona rygla pod Węgierską Górką w dniach 2-3 września 1939 r. opóźniła marsz niemieckiej 7. dywizji piechoty, dzięki czemu nieprzyjaciel nie zdołał rozbić południowego skrzydła armii „Kraków”. W bitwie siłami polskimi dowodził mjr Kazimierz Czarkowski. Wśród jego podkomendnych, oprócz żołnierzy Wojska Polskiego, byli żołnierze z Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Berezwecz” oraz Straży Granicznej. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem spod budynku Urzędu Gminy pod schron bojowy „Wędrowiec”. Na miejscu po złożeniu meldunku i podniesieniu flagi, wójt gminy Piotr Tyrlik przywitał wszystkich zebranych. Następnie odbyła się msza święta w intencji Obrońców Węgierskiej Górki. Koncelebrował ją kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppor. SG Artur Suska. We mszy uczestniczył dziekan ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas. Po niej miał miejsce program artystyczny, przygotowany przez dzieci ze SP w Węgierskiej Górce. Po występie nastąpiły przemówienia oraz apel poległych zakończony salwą honorową. Kolejnym punktem programu było wręczanie wyróżnień. W uroczystości w Węgierskiej Górce wziął udział Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek, który reprezentował Komendanta Głównego Straży Granicznej. Komendantowi ŚlOSG towarzyszyli: jego zastępca płk SG Marek Koch oraz komendanci Placówek Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych reprezentował inż. Waldemar Bocheński, wnuk patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, który w asyście członków stowarzyszenia ubranych w historyczne mundury, wręczył medale za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic. Następnie delegacje władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych i organizacji społecznych złożyły wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą. Uroczystość uświetniła asysta Kompanii Reprezentacyjnej oraz występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.


Opracował: Miłosz Filipowiak
Zdjęcia: Maria Rubas, Andrzej Olichwiruk


do góry