Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Placówce SG w Szczecinie – 13 IV 2022 r. - Miejsca pamięci -

Nawigacja

Miejsca pamięci

Iwona Wiśniewska
04.05.2022

  • Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Placówce SG w Szczecinie – 13 IV 2022 r.

W kwietniu 1940 r. w lesie katyńskim rozbrzmiały pierwsze strzały, którymi zamordowano polskich jeńców obozu NKWD w Kozielsku. To wtedy rozpoczęło się ludobójstwo określone mianem Zbrodni Katyńskiej, w ramach której na mocy decyzji władz Związku Radzieckiego, w trybie specjalnym, bez sądu zamordowano co najmniej 21 700 obywateli II Rzeczypospolitej. Wśród nich było ponad 10 tys. oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Straży Więziennej, Straży Granicznej i formacji bezpieczeństwa. Byli wśród nich przedstawiciele wszystkich zawodów, którzy jako oficerowie rezerwy zostali zmobilizowani do obrony Ojczyzny. Jako jeńcy wojenni i więźniowie nie stanowili już zagrożenia dla Związku Radzieckiego, pomimo to zostali zamordowani nad dołami śmierci w Katyniu, w siedzibach NKWD w Twerze, Charkowie i w więzieniach rozsianych na terenie Białorusi i Ukrainy. Jedyną ich zbrodnią była służba dla Ojczyzny. Ciała starano się ukryć, a pamięć o nich wymazać komunistycznymi nakazami. Dopiero po wielu latach zakłamywania historii, możliwe jest upamiętnianie ofiar tej zbrodni.

13 kwietnia b.r. przy Dębach Pamięci posadzonych na terenie Placówki SG w Szczecinie odbyła się uroczystość upamiętnienia 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Podczas okolicznościowego apelu z udziałem kadry i zaproszonych gości, przy dębach poświęconych por. kaw. rez. Wacławowi Piotrowi Russockiemu, sierż. Franciszkowi Czermakowi i st. przod. Ignacemu Stankiewiczowi zapalono znicze - symbol pamięci o zamordowanych przez Rosjan polskich jeńcach i więźniach.

Po przywitaniu się z ppłk. SG Zbigniewem Pałką, komendantem placówki, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, na maszt usytuowany przy dębach została wciągnięta polska flagę, która w tym dniu towarzyszyła upamiętnionym. Apel poprowadził mjr SG Wojciech Wiśnios, a informację o Zbrodni Katyńskiej odczytał mjr SG Artur Ochał. W uroczystości wzięli udział członkowie rodzin bohaterów, którzy asystowali przy postawieniu zniczy rekonstruktorom w historycznych mundurach: p. Markowi Dziedzicowi w mundurze Korpusu Ochrony Pogranicza towarzyszył p. Ryszard Terlecki – krewny sierż. Franciszka Czermaka; p. Miłoszowi Filipowiakowi w mundurze Straży Granicznej (1928-1939), towarzyszył p. Janusz Mila z żoną i siostrą cioteczną p. Jabłonowską, którzy zapalili znicz przy tablicy dziadka st. przod. Ignacego Stankiewicza. Znicz przy dębie por. kaw. rez. Wacława Piotra Russockiego, patrona Placówki Straży Granicznej zapalił ppłk SG Zbigniew Pałka wraz z p. Katarzyną Promińską ze Stowarzyszenia „Katyń” w Szczecinie.


Opracował: Artur Ochał

Zdjęcia: Placówka Straży Granicznej w Szczecinie
do góry