Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Obchody 77 rocznicy obrony Węgierskiej Górki 1.09.2016 r. - Miejsca pamięci -

Nawigacja

Miejsca pamięci

Obchody 77 rocznicy obrony Węgierskiej Górki 1.09.2016 r.

12.04.2022

  • Obchody 77 rocznicy obrony Węgierskiej Górki

Dnia 1 września 2016 r. w Węgierskiej Górce odbyła się uroczystość pod patronatem płk. SG Marka Łapińskiego, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Jarosława Wieczorka, Wojewody Śląskiego - upamiętniająca 77. rocznicę Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki, 73. rocznicę Straconych Partyzantów w Żabnicy oraz 70. rocznicę stracenia Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem spod Urzędu Gminy Węgierska Górka pod Schron "Wędrowiec". Obecna była Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej, której przeglądu dokonał Jan Chrząszcz, Wicewojewoda Śląski wraz z gen. bryg. Jackiem Bajgerem, Zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, zebranych powitał Marian Kurowski, zastępca wójta Gminy Węgierska Górka. Na miejscu bohaterskich walk została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji Obrońców Węgierskiej Górki, w czasie której odbyła się ceremonia poświęcenia i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górka. Następnie, uczniowie tejże szkoły zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okoliczność. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nominacji funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz wyróżnień osobom zaangażowanym w działalność na rzecz regionu.

Po uroczystym Apelu Poległych zostały złożone wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych Obrońców Węgierskiej Górki oraz ofiary okresu stalinizmu.


Opracował: Miłosz Filipowiak


do góry