Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Uroczyste odsłonięcie miejsca pamięci w Brzeźnie Szlacheckim 25.09.2016 r. - Miejsca pamięci -

Nawigacja

Miejsca pamięci

Uroczyste odsłonięcie miejsca pamięci w Brzeźnie Szlacheckim 25.09.2016 r.

12.04.2022

  • Uroczyste odsłonięcie miejsca pamięci w Brzeźnie Szlacheckim

Dnia 25 września 2016 r., delegacja Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych w historycznych mundurach: inspektor Wojciech Grobelski, komisarz Janusz Kijaczko oraz strażnik Miłosz Filipowiak, uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia w Brzeźnie Szlacheckim (powiat bytowski) miejsca pamięci poległych na Gochach funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji Państwowej. Formację reprezentował zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Ustce, mjr SG Marek Cybul wraz z delegacją funkcjonariuszy SG.

Uroczystości, którym patronował minister spraw wewnętrznych i administracji, rozpoczęły się w południowym nabożeństwem, z licznym udziałem środowisk mundurowych, przedstawicieli Społecznego Komitetu Budowy Miejsca Pamięci, kombatantów i mieszkańców Brzeźna Szlacheckiego. Po mszy świętej, uczestnicy przemaszerowali pod pomnik upamiętniający funkcjonariuszy z trzech komisariatów Straży Granicznej w Konarzynach, Lipienicach i Brzeźnie, którzy zginęli w pierwszych godzinach wybuchu drugiej wojny światowej. Na postumencie zapisanych zostało dwadzieścia nazwisk poległych strażników i policjantów. Posterunek honorowy zaciągnęli przy nim funkcjonariusze Straży Granicznej z Ustki. Całość uświetniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz kompania honorowa ze Szkoły Policji w Słupsku.

Odsłonięcie pomnika było równocześnie okazją do wyróżnienia osób zasłużonych w badaniu dziejów polskich formacji granicznych oraz za szczególną inicjatywę wykazaną przy budowie miejsca pamięci narodowej. Decyzją № 36 z dnia 15 września 2016 r. SWPFG, ppłk rez. Andrzej Szutowicz uhonorowany został Srebrnym Jubileuszowym Znakiem XX-lecia SWPFG, natomiast okolicznościowe podziękowania otrzymali: Zdzisław Myszka – sołtys i Przewodniczący Komitetu Budowy Miejsca Pamięci w Brzeźnie Szlacheckim, Andrzej Lemańczyk – wójt gminy Lipnica, Jacek Warsiński – wójt gminy Konarzyny, Jan Borzyszkowski – właściciel zakładu kamieniarskiego PPHU Jan-Mar w Kramarzynach, oraz Krzysztof Myszka.

Wyróżnienia, w imieniu prezesa SWPFG, wręczył insp. Wojciech Grobelski wraz z towarzyszącą mu delegacją funkcjonariuszy w mundurach z okresu II Rzeczypospolitej. Warto przy okazji nadmienić, iż W. Grobelski niespodziewanie przejawił talent wokalny podczas koncertu orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej, wykonując z jej solistą, popularną piosenkę pt. „Strażnica”.


Opracował: Wojciech Grobelski


do góry