Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Spotkanie delegacji funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej z kombatantami Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi 10-13.12.2015 r. - Miejsca pamięci -

Nawigacja

Miejsca pamięci

Spotkanie delegacji funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej z kombatantami Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi 10-13.12.2015 r.

12.04.2022

  • Spotkanie delegacji funkcjonariuszy
    Komendy Głównej Straży Granicznej
    z kombatantami Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi

W dniach 10-13 grudnia 2015 r. przebywała na Białorusi delegacja funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej na czele z płk. Krzysztofem Gawędą, na zaproszenie Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej.

12 grudnia delegacja wzięła udział w spotkaniu opłatkowym z kombatantami, które zorganizowano w Lidzie. Na spotkanie przybyli także: minister Jan Ciechanowski na czele delegacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Michał Chabros – chargé dˋ Affaires a.i. Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi wraz z delegacją Ambasady RP w Mińsku, Zbigniew Pruchniak – konsul RP wraz delegacją Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, Artur Kondrat – prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Ilona Gosiewska – prezes wrocławskiego Stowarzyszenia Odra-Niemen wraz z przedstawicielami tego Stowarzyszenia, Rafał Cierniak – prezes Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny wraz z delegacją, Mieczysław Jaśkiewicz – prezes Związku Polaków na Białorusi wraz z delegacją Zarządu Głównego tego Związku.

Po powitaniu zebranych przez kpt. Weronikę Sebastianowicz – prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi, głos zabrał minister Jan Ciechanowski. Przypomniał zebranym o zasługach kombatantów AK dla Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie wręczył każdemu z nich „Medal Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”.

Z ogromną radością kombatanci wysłuchali listu z okazji Świąt Bożego Narodzenia, który skierowała do nich Pani Prezydentowa Agata Kornhauser – Duda. List ten został odczytany przez prezes Stowarzyszenia Odra – Niemen Panią Ilonę Gosiewską.

Miłą pamiątką okazała się także replika znaku granicznego z godłem Rzeczypospolitej Polskiej z granicy polsko – sowieckiej z lat 20. XX wieku, którą na ręce kpt. Weroniki Sebastianowicz wręczył płk Krzysztof Gawęda – dyrektor Biura Ochrony Informacji KGSG. Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej było też okazją do przekazania im paczek żywnościowych, które zorganizowano w Komendzie Głównej Straży Granicznej w ramach akcji „Świąteczna paczka dla Kresowych Bohaterów”.

Podczas pobytu na Białorusi, delegacja Straży Granicznej odwiedziła także miejsca pamięci poświęcone walkom żołnierzy Armii Krajowej na Kresach II RP, w tym cmentarz w Wawiórce, gdzie pochowano żołnierzy AK z Oddziału por. Jana Piwnika („Ponurego”). Na uroczysku Kuropaty, gdzie w latach 1937-1941 NKWD zamordowało ok. 200 tys. osób, wśród nich żołnierzy KOP, delegacja złożyła wieniec od Straży Granicznej.


  • Spotkanie opłatkowe z Kombatantami Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi


  • Cmentarz w Wawiórce, miejsce pochówku żołnierzy VII Batalionu 77 p.p. AK


  • Kuropaty, miejsce pochówku ok. 200.tys. osób
    pomordowanych w latach 1937-1941 przez NKWDdo góry