Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Beskidzki Oddział Straży Granicznej - Po 1991 -

Nawigacja

Po 1991

Beskidzki Oddział Straży Granicznej

05.05.2020

  • Beskidzki Oddział Straży Granicznej

Zgodnie z zarządzeniem nr 021 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 07 maja 1991 roku utworzono Beskidzki OSG według etatu nr 44/06. W latach 1991 – 1999 zawiera się krótka historia autonomicznego Beskidzkiego OSG, który został wyodrębniony ze struktur Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, a następnie część jego obszaru odpowiedzialności wróciła do Śląskiego OSG.

Beskidzki OSG z siedzibą komendy w Cieszynie zabezpieczał odcinek granicy o łącznej długości 164 km, od Zebrzydowic (w byłym województwie katowickim) po Korbielów (w byłym województwie bielskim). Przy czym 76 km stanowiła granica z Czechami, a 88 km – ze Słowacją. Na terenie Oddziału znajdowało się: 11 strażnic i 4 Graniczne Placówki Kontrolne.

Zaledwie w 4 dni po utworzeniu Beskidzkiego OSG odbyło się uroczyste otwarcie przejścia granicznego Cieszyn-Boguszowice.

Na początku 1997 r. w spontaniczny sposób zawiązał się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru Beskidzkiego OSG „w celu wyróżnienia go najwyższym symbolem zasług”. Komitet, któremu przewodniczył ppłk w st. sp. Ludwik Gembarzewski zajmował się zbiórką pieniędzy i planował uroczystość wręczenia sztandaru na dzień 11.11.1997 r.

Na wniosek Komendanta Głównego SG, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Leszek Miller aktem z 14.10.1997 r. nadał Beskidzkiemu OSG sztandar, ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Cieszyńskiej.

Komendantem Beskidzkiego OSG został płk SG Józef Gil (15.02.1991 – 04.08.1997), a po nim funkcję tę pełnił aż do rozformowania jednostki płk SG Mirosław Orawiec (5.08.1997 – 31.12.1998).

Oddział został rozwiązany wraz z końcem roku 1998, na podstawie Decyzji nr 277, MSWiA z dnia 5.08.1998 r. w sprawie likwidacji Beskidzkiego OSG. Komendant Główny SG, Marek Bieńkowski, wydał Decyzję nr 34 z dnia 05.08.1998 w sprawie powołania zespołów do spraw nadzoru nad likwidacją Beskidzkiego OSG oraz rodzajów czynności likwidacyjnych. Polecił w niej przekazać podległe jednostki organizacyjne, majątek i sprzęt komendantom Karpackiego OSG i Śląskiego OSG.

Uroczyste przekazanie dowodzenia komendantowi Śląskiego OSG przez komendanta rozwiązywanego Beskidzkiego OSG miało miejsce w Cieszynie, dnia 27.11.1998 r.

Natomiast 18.12.1998 r. odbyła się ostatnia uroczystość w Beskidzkim OSG, pożegnanie sztandaru, rozformowanie Oddziału, w ramach, której odprawiona została okolicznościowa msza w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, celebrowana przez dziekana SG ks. mjr. Kazimierza Tuszyńskiego, w asyście miejscowego proboszcza i proboszcza cieszyńskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, ks. Jana Melcera.


Opracował: Zespół Wydziału Prezydialnego Śląskiego OSG (A.B.)


do góry