Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Michał Przoński -

Nawigacja

Michał Przoński

18.03.2020

płk Michał Przoński, s. Antoniego, ur. się 5 października 1913 r. w miejscowości Pukasówka (rejon Letoczewski na Podolu). W latach 1933-1938 studiował na Wydziale Technologicznym Politechniki w Kijowie. We wrześniu 1939 r. został powołany do służby w Armii Czerwonej, początkowo do 52 Baonu Rozpoznawczego, a następnie do 60 Dywizji Piechoty. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941 r. walczył z Niemcami na frontach: Południowo-Zachodnim, Południowym i Północno-Kaukaskim. W 1943 r. powierzono mu stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego w Sztabie 37 Armii. W czerwcu 1944 r. został przeniesiony (w stopniu podpułkownika) do utworzonego na terenie ZSRR Wojska Polskiego, najpierw do 1 Korpusu Piechoty, a potem do Sztabu Generalnego.W Sztabie Generalnym zajmował kolejno stanowiska: starszego pomocnika Szefa Oddziału Operacyjnego (listopad 1944 – sierpień 1945); zastępcy szefa Wydziału Operacyjnego (sierpień 1945 – sierpień 1947), szefa Sztabu (sierpień 1947 – luty 1949). W marcu 1949 r. przeszedł do służby w Głównym Inspektoracie Ochrony Pogranicza na stanowisko szefa Sztabu. Dnia 21 marca 1951 r. objął stanowisko Dowódcy WOP. Funkcję tę pełnił do 30 września 1955 r., kiedy został odkomenderowany do ZSRR.

Awanse:
  • pułkownik (1946)
Odznaczenia:
  • Order Krzyża Grunwaldu III klasy (1945)
  • Złoty Krzyż Zasługi (1946)
  • „Medal 10-lecia Polski Ludowej” (1954)

Źródło: Bibliografia: IPN, sygn. 0329/77


do góry