Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Henryk Jurewicz -

Nawigacja

Henryk Jurewicz

18.03.2020

płk Henryk Jurewicz s. Franciszka, urodził się w 1919 roku. W październiku 1940 został powołany do służby w Armii Czerwonej, a w maju 1943 roku skierowany do 1 Dywizji Piechoty  im. Tadeusz Kościuszki. Po zakończeniu wojny pełnił funkcję zastępcy szefa sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Dnia 10 listopada 1955 roku objął obowiązki dowódcy WOP. W dniu 15 listopada 1956 roku został odwołany z tego stanowiska i skierowany na przeszkolenie do ZSRR.

 

 

 


Źródło: Bibliografia: CAW, sygn. 1642/79/208

 do góry