Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Eugeniusz Dostojewski -

Nawigacja

Eugeniusz Dostojewski

18.03.2020

gen. bryg. Eugeniusz Dostojewski s. Jana urodził się 01 kwietnia 1924 roku w Gwoździcach. Po agresji radzieckiej na Polskę w 1939 roku został wywieziony na Syberie, gdzie pracował w tajdze. We wrześniu 1943 roku zgłosił się do służby utworzonej na terenie   ZSRR 2 Dywizji Piechoty. Ukończył frontową Oficerską Szkolę I Armii Wojska Polskiego. Walczył z Niemcami pod Puławami i na przyczółku warecko – magnuszewskim. Po zakończeniu wojny służył w Oficerskiej Szkole Piechoty nr 2 (sierpień 1945 – luty  1947). W 1948 roku przeszedł do służby w Wojskach Ochrony Pogranicza, kolejno w: I Oddziale WOP (styczeń – kwiecień 1948), 6 Brygadzie WOP (kwiecień 1948 – styczeń 1951), 8 Brygadzie WOP (styczeń 1951 – maj 1954). W okresie od maja 1954 do lipca 1955 roku był dowódcą 22 Brygady WOP. W lipcu 1955 roku został szefem Oddziału I w Dowództwie WOP, a we wrześniu tego roku szefem sztabu WOP. Dnia 15 listopada 1956 roku powierzono mu czasowo pełnienie obowiązków Dowódcy WOP. Nominacje na stanowisko Dowódcy WOP otrzymał w dniu 06 sierpnia 1958 roku. Funkcje tę pełnił do 30 lipca 1965 roku, kiedy objął stanowisko Dyrektora Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W okresie późniejszym pracował na stanowiskach cywilnych ( m.in. w latach 1976 – 1981 był Prezesem Głównego Urzędu Ceł).

Awanse:
 • porucznik (1946)
 • kapitan (1947)
 • major (1951)
 • podpułkownik (1955)
 • pułkownik (1956)
 • generał brygady (1961)
Odznaczenia:
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Order Sztandaru Pracy II klasy
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Krzyż Walecznych
 • Medal „Zasłużony na Polu Chwały”
 • „Medal za Warszawę 1939 – 1945”
 • „Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk”
 • „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945”
 • Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • „Medal 10- lecia Polski Ludowej”

Nazwisko rodowe Harbala, przybrane w 1947 Gargala. W WOP od XII 1947. Dowódca WOP XI 1956 – VII 1965. Generałem brygady mianowany w IX 1961 r.


Źródło: Bibliografia : CAW, sygn. 1669/83/84


do góry