Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Czesław Jan Stopiński -

Nawigacja

Czesław Jan Stopiński

18.03.2020

gen. dyw. Czesław Jan Stopiński s. Edwarda, ur. się 27 lipca 1922 roku w Przemyślu. W lutym 1945 roku został powołany do służby wojskowej i skierowany do Oficerskiej Szkoły Piechoty w Inowrocławiu. Po ukończeniu szkoły w październiku 1945 roku skierowano go do służby w 8 Oddziale WOP, kolejno na stanowiskach: dowódcy plutonu (październik-listopad 1945), technika budowlanego (listopad 1945-październik 1946), kontrolera przejścia granicznego w Olasznicy (październik 1946 – kwiecień 1947), oficera kwaterunkowo-technicznego (kwiecień-lipiec 1947), pomocnika szefa sztabu ds. operacyjnych (lipiec 1947-kwiecień 1948). Od kwietnia 1948 roku do sierpnia 1950 roku służył w 15 Brygadzie WOP na stanowisku starszego pomocnika kierownika sekcji operacyjnej, a od stycznia do lutego 1951 roku pełnił obowiązki szefa sztabu w 26 Brygadzie WOP. Powierzono mu następnie stanowisko szefa sztabu w 5 Brygadzie WOP (luty 1951- kwiecień 1953) i w 12 Brygadzie WOP (kwiecień 1953 – lipiec 1954). Dnia 15 lipca 1954 roku mianowano go dowódcą 5 Brygady WOP. Jednostką tą dowodził do października 1955 roku, tj. do czasu skierowania na studia do Akademii Sztabu Generalnego. Po ukończeniu studiów w sierpniu 1961 roku otrzymał etat oficera dyplomowanego i przebywał w dyspozycji Dowództwa WOP (do listopada 1961 roku). Dnia 16 listopada 1961 roku mianowano go dowódcą 15 Bałtyckiej Brygady WOP, a dnia 2 października 1962 roku przeniesiono na stanowisko 12 Pomorskiej Brygady WOP. W dniu 19 września 1971 roku został odwołany z tego stanowiska i mianowany Szefem Wojsk Ochrony Pogranicza. Dnia 1 października 1971 roku otrzymał nominację na stanowisko dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza. Wojskami tymi dowodził do dnia 12 maja 1983 roku, kiedy przeniesiono go do dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych. We wrześniu 1984 roku został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeszedł na emeryturę.

Awanse:
 • podporucznik (1945)
 • porucznik (1947)
 • kapitan (1949)
 • major (1953)
 • podpułkownik (1955)
 • pułkownik (1962)
 • generał brygady (1968)
 • generał dywizji (1979)
Odznaczenia:
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Order Sztandaru Pracy II Klasy
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945”
 • Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Srebrny Medal „ Za zasługi dla Obronności Kraju
 • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
 • „Medal 10-lecia Polski Ludowej”
 • „Medal 30-lecia Polski Ludowej”
 • „Medal 40-lecia Polski Ludowej”

Źródło: Bibliografia: CAW, sygn. 1783/90/13


do góry