Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW” - Od 1991 -

Nawigacja

Od 1991

07.04.2021

 • Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW”

Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW” przy Placówce Straży Granicznej w Opolu powstał w grudniu 2014 r. Jego założycielami są funkcjonariusze Placówki SG w Opolu – honorowi dawcy krwi: kpt. SG Anna GRAŻDAN oraz st. chor. szt. SG Leszek NAWARA. W chwili obecnej jest to jedyny taki klub działający w Śląskim Oddziale Straży Granicznej. Zrzesza wszystkich chętnych honorowych dawców krwi spośród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej oraz innych służb mundurowych. Głównym celem Klubu jest rozwijanie i popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku poprzez organizację zbiórek krwi. Wszystkie działania klubu funkcjonują w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub współdziała z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ale również ze względu na siedzibę komendy Oddziału Straży Granicznej z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

W ciągu ponad 5 lat funkcjonowania zorganizowano 78 akcji poboru krwi, oprócz tego funkcjonariusze oddają honorowo krew indywidualnie. Ogółem zebrano już 1500 litrów krwi pełnej.

Na akcjach współorganizowanych przez Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW “ zarząd zawsze stara się na różne sposoby bardziej zachęcić i przyciągnąć honorowych dawców krwi do liczniejszego oddawania krwi. Dlatego, też takim akcjom prawie zawsze towarzyszy prezentowany sprzęt będący na wyposażeniu Straży Granicznej, samochód służbowy np. Schengenbus służący do mobilnej odprawy i kontroli osób. Każdy może dowiedzieć na temat zasad funkcjonowania Straży Granicznej w Polsce i ogólnych zadań jakie realizuje. Ponadto, bardzo często w akcjach organizowanych przez Klub istnieje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na trenażerze strzeleckim. Honorowi dawcy mogą sprawdzić swoją celność strzelając z broni służbowej z nakładką laserową. Ponieważ akcje odbywają się również na uczelniach wyższych prowadzona jest jednocześnie kampania odnośnie prowadzonego naboru do służby.

W ciągu roku w Opolu i Raciborzu Klub jest organizatorem akcji pod specjalnym hasłem: „Na Straży Życia” oraz „Nasza Krew Nasza Ojczyzna”. Obie te akcje mają niejako wymiar ogólnopolski, jednakże na Opolszczyźnie Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW” przy PSG w Opolu jako pierwszy regularnie je organizuje. Warto wspomnieć, że powyższe akcje swoim honorowym patronatem oprócz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Czerwonego Krzyża, obejmują lokalne władze jak Starosta Opolski, Prezydent Miasta Opola czy Marszałek Województwa Opolskiego.

Klub stara się by w jego akcjach udział brali zarówno funkcjonariusze – przedstawiciele różnych służb mundurowych, pracownicy korpusu służby cywilnej służb mundurowych ale także ich rodziny, znajomi i ludność miasta Opole. Swoim wizerunkiem chce zmobilizować jak największą liczbę osób, szczególnie pełnoletnią młodzież , studentów tak by zwiększyć ich świadomość i rozbudzić chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym poprzez oddawanie krwi. Stąd też akcje odbywają się w różnych miejscach np. w centrum Opola, na terenie Zespołów Szkół, na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej.

Oprócz akcji zbiórek krwi Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW” przy PSG w Opolu czynnie włącza się też w innego rodzaju akcje, które mają na celu pomoc słabszym, potrzebującym. Bierze również udział w akcjach ekologicznych. Ponadto:

 • corocznie organizuje “Szlachetną Paczkę” dla jednej z ubogich rodzin, zgłoszonych do udziału w tym przedsięwzięciu.
 • prowadził zbiórkę środków pieniężnych przekazanych dla Fundacji Domowe Hospicjum dla Dzieci
  w Opolu na zakup artykułów higienicznych.
 • Prezes Klubu wsparła Stowarzyszenie “Mówimy NIEboRAKOWI” w ramach akcji “Włosem w Raka” poprzez podarowanie włosów na rzecz dzieci z chorobą nowotworową i po chemioterapii. Jej udział w tym przedsięwzięciu został rozpowszechniony wśród klubowiczów co dało mobilizację dla żeńskiej części rodzin naszych kolegów do podjęcia się podobnego wyzwania.
 • Klub brał udział 4-krotnie w Marszu Mikołajów na którym to prowadzona jest zbiórka maskotek dla dzieci z oddziałów szpitalnych.
 • Przy okazji organizowanych akcji wyjazdowych czy też po indywidualnych oddaniach krwi każdy dawca może dobrowolnie oddać czekolady otrzymywane jako ekwiwalent żywieniowy po oddaniu krwi. Czekolady te przekazywane są do trzech domów dziecka tj. w Chmielowicach, Tarnowie Opolskim i Turawie oraz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku.
 • w budynku Placówki SG w Opolu Klub prowadzi całoroczną zbiórkę baterii oraz nakrętek które przekazywane są do jednego z przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami, środki uzyskane w taki sposób przez przedszkoli przekazywane są na rehabilitację swoich podopiecznych;
 • dzięki możliwości uzyskania poprzez PCK 1% przekazywanego na Klub, środkami uzyskanymi z tego tytułu wspierano m.in fundację zajmującą się przygotowywaniem posiłków dla osób bezdomnych, a także na zakup niezbędnych artykułów medycznych dla  funkcjonariuszki, która jest pacjentem stomijnym.

Poza działalnością na rzecz krwiodawstwa, Zarząd Klubu stara się pokazać, że członkowie którzy wchodzą w jego szeregi są dla nich bardzo ważni.

 • przy okazji Święta Straży Granicznej Klub współorganizuje piknik rodzinny dla klubowiczów i członków ich rodzin organizowany głównie z myślą o najmłodszych;
 • przy okazji jesieni organizowany jest piknik dla samych członków klubu pod nazwą “Święto pieczonego ziemniaka”;
 • w siedzibie klubu , która ma miejsce na Placówce SG w Opolu zostało zorganizowane miejsce pod nazwą “Cafe tętno”. Pomieszczenie zostało wyposażone w dwa urządzenia: - elektroniczny ciśnieniomierz automatyczny naramienny do pomiaru ciśnienia oraz tętna; oraz - pulsoksymetr do pomiaru nasycenia tlenem krwi oraz tętna. Z urządzeń może skorzystać każdy klubowicz ale również pozostali funkcjonariusze i pracownicy placówki;
 • informacje o wszystkich akcjach są zawsze z wyprzedzeniem umieszczane na prowadzonej przez Klub stronie społecznościowej . Każdy opis z akcji po jej zakończeniu oraz inne wydarzenia z działalności klubu są na bieżąco umieszczane na tej stronie, tak by wszyscy zainteresowani mogli je śledzić ;
 • prowadzona jest w wersji tradycyjnej od początku trwania Klubu Kronika, w której umieszczane są informacje odzwierciedlające to co na Stronie społecznościowej.
 • przy pomocy zaprzyjaźnionego ratownika medycznego, który charytatywnie uczestniczy w akcjach poboru krwi z pokazem udzielania pierwszej pomocy dla krwiodawców, również orgaznizowane były szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz udzielania pomocy przy użyciu defibrylatora (AED) dla funkcjonariuszy I pracowników placówki.

Przy okazji tych wszystkich akcji i podejmowanych przez Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW” przy Placówce SG w Opolu działań wzmacniany jest pozytywny wizerunek funkcjonariusza, który dbając o praworządność i bezpieczeństwo obywateli, powinien być kojarzony z niesieniem pomocy i ratowaniem życia ludzkiego. Zarząd Klubu chce pokazać, że można liczyć na funkcjonariuszy Straży Granicznej w wielu dziedzinach naszego życia.

Aby Klub mógł istnieć i funkcjonować w taki sposób jak robi to teraz potrzebny jest ogrom pracy włożonej przez Zarząd. Działania te pochłaniają bardzo dużo życia prywatnego. Trzeba pamiętać, że Klub tworzą funkcjonariusze i nikt nie zwalnia ich z nałożonych na nich obowiązków służbowych do których zostali powołani. Pełniona przez nich służba musi być pełniona na wysokim poziomie ponieważ poprzez równorzędną działalność w Klubie są przez wszystkich inaczej często bardziej szczegółowo obserwowani. Na szczęście Klub spotyka na swojej drodze wielu życzliwych ludzi, którzy chętnie służą pomocą w organizowaniu różnych przedsięwzięć. Taka działalność pomimo trudnych czasem sytuacji, pomimo częstej rezygnacji z czasu wolnego, pomimo dużego nakładu pracy i zaangażowania przynosi ogromną satysfakcję z tego do czego Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW” przy Placówce Straży Granicznej w Opolu został założony.


Opracowała: kpt. SG Anna Grażdan, kierownik zespołu w Placówce SG w Opolu, a zarazem prezes Klubu HDK PCK „Nasza Opolska Krew”


do góry