Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Działalność klubu HDK PCK przy Nadodrzańskim Oddziale SG w Krośnie Odrzańskim - Od 1991 -

Nawigacja

Od 1991

Działalność klubu HDK PCK przy Nadodrzańskim Oddziale SG w Krośnie Odrzańskim

03.09.2020

  • Działalność klubu HDK PCK
    przy Nadodrzańskim Oddziale SG w Krośnie Odrzańskim

Powstanie klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej datuje się na dzień 28 września 2010 r., aczkolwiek sama inicjatywa zbiorowego oddawania krwi istniała już wcześniej i za zgodą komendanta oddziału organizowane były zbiórki krwi na terenie komendy oddziału w Krośnie Odrzańskim. Ich powodzenie wpłynęło na decyzję powołania klubu HDK, który za zgodą płk. SG Jarosława FRĄCZYKA, ówczesnego komendanta NoOSG, powstał w oparciu o statut Polskiego Czerwonego Krzyża. Od momentu powstania, działalność klubowa polega między innymi na:

  • organizowaniu honorowego krwiodawstwa na terenie NoOSG
  • propagowaniu idei honorowego dawstwa krwi pośród funkcjonariuszy i pracowników NoOSG, w instytucjach związanych z SG oraz w miejscu zamieszkania
  • otaczanie należytą troską i opieką członków klubu HDK PCK
  • organizowanie oraz w uroczysty sposób wręczanie odznak, odznaczeń i wyróżnień honorowym dawcom krwi
  • organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadku nagłej potrzeby
  • udział w realizacji innych zadań statutowych PCK
  • poprzez aktywne działania na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego kreowanie pozytywnego wizerunku formacji

Działalność związana z krwiodawstwem rozpowszechniona została również na terenie Placówek SG NoOSG, gdzie chęć współpracy z klubem zgłosiły cztery z nich: w Zgorzelcu, w Poznaniu – Ławicy, w Tuplicach oraz w Szczecinie (do 2012 r.).

Od momentu powstania klubu HDK krwiodawcy aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi, promocji krwiodawstwa, pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz (co najbardziej cieszy) akcjach dla ratowania życia ludzkiego polegających na spontanicznych, wynikających z potrzeby chwili zbiórkach krwi dla konkretnej osoby – dziecka czy też osób dorosłych. Stąd ilość przeprowadzanych akcji zależy od rozwoju sytuacji, ale średnio – przez wszystkie lata działalności klubowej przeprowadzane są w komendzie oddziału cztery akcje w każdym roku, podczas których średnio zbiera się 8-12 litrów pełnej krwi. Ponadto, minimum dwie akcje przeprowadzone są w placówkach (z ilością 6-10 litrów zebranej krwi), co daje średnio 12 akcji w roku (komenda oddziału i PSG). Średnia ilość zebranej krwi w roku oscyluje na poziomie 80-128 litrów, co przez 10 lat daje ok. 800-1280 litrów krwi pełnej. Członkowie klubu HDK przy NoOSG uczestniczą w corocznych ogólnopolskich akcjach honorowego krwiodawstwa służb mundurowych m.in. pod patronatem ministra MSWiA i komendanta głównego SG pn. „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” oraz „Na Straży Życia”.

Ponadto, Klub HDK PCK przy NoOSG może pochwalić się przeprowadzeniem sześciu akcji rejestracyjnych dla potencjalnych dawców szpiku kostnego, podczas których zarejestrowano w sumie ok. 300 osób. Jedna z akcji realizowana na przełomie 2018/2019 roku była zorganizowana dla emerytowanego żołnierza WP. W ciągu miesiąca po realizacji akcji znalazł się dawca dla chorego na białaczkę kolegi.

Ilość członków klubu HDK waha się w granicach 60-70 każdego roku. Część z nich to nowi członkowie, niektórzy zaś opuszczają szeregi klubu z powodu chociażby odejścia ze służby. W latach 2010 - 2020 ok. 50 członków klubu zostało uhonorowanych odznakami i wyróżnieniami m.in. Odznakami Honorowymi PCK, Medalami Za Zasługi dla Straży Granicznej i Odznakami Straży Granicznej, Medalami Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Odznakami Zasłużony Honorowy Krwiodawca. W chwili obecnej prezesem klubu HDK PCK przy NoOSG jest mjr SG Marek Radziukiewicz (zastępca naczelnika Wydziału ds. Cudzoziemców).


Opracował: Marek Radziukiewicz


do góry