Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie - Od 1991 -

Nawigacja

Od 1991

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie

Arkadiusz Wilczura
03.12.2021

  • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie powstał 14 czerwca 2015 roku. Data powstania Klubu, nie była przypadkowa. Corocznie 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy - ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO ), w dniu urodzin immunologa i laureata Nagrody Nobla za odkrycie w 1901 roku grup Krwi, Karla Landsteinera. Pomysłodawcami utworzenia Klubu byli st.chor. SG Paweł Szlaski oraz st.chor.szt. SG Jacek Wojtalik, inicjatywę wsparł Komendant Placówki SG w Braniewie ppłk SG Piotr Dąbrowski Zarząd Klubu HDK PCK przy PSG w Braniewie od początku istnienia nie uległ zmianie. Stanowisko prezesa piastuje od samego początku st.chor.szt. SG Jacek Wojtalik, wiceprezesem/skarbnikiem jest chor.szt. SG Lidia Suchecka, natomiast sekretarzem kpt. SG Katarzyna Rant. Klub obecnie zrzesza 38 członków, w skład których wchodzą funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówek w Braniewie, Grzechotkach i Olsztynie oraz jeden emeryt SG.

Działalność Klubu, zgodnie z przyjętym Regulaminem, opiera się w głównej mierze na popularyzowaniu idei honorowego krwiodawstwa, ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi oraz honorowego dawstwa szpiku kostnego. Dodatkowym zadaniem Klubu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, w szczególności najmłodszych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W dotychczasowej, kilkuletniej działalności Klub zorganizował 34 akcje krwiodawstwa. Wzięło w nich udział 1112 osób. Krew oddało 994 Krwiodawców, dzięki czemu udało się pozyskać na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 437 litrów 300 mililitrów krwi pełnej. 65 osób zasługuje na szczególną uwagę, gdyż zdecydowały się oddać krew po raz pierwszy dołączając w ten sposób do zaszczytnego grona Honorowych Dawców Krwi. Ciekawostka. W krwiodawstwie i krwiolecznictwie przyjmuje się, że jedna jednostka krwi może uratować życie nawet 3 osobom. Teoretycznie patrząc w latach 2015-2021 wszyscy dotychczasowi dawcy uratowali życie nawet 2 982 osobom. A to, zasługuje na podziw i uznanie.

Klub systematycznie bierze udział w ogólnopolskich, corocznych akcjach krwiodawstwa organizowanych przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej, pod hasłami: „NA STRAŻY ŻYCIA” – z okazji Święta Straży Granicznej oraz „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA” - dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Odbyło się już 16 takich zbiórek. W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę rodzin funkcjonariuszy SG, Klub przeprowadza akcje poboru krwi „NA RATUNEK”. Takie zbiórki dedykowane są na rzecz konkretnej osoby, potrzebującej pilnie krwi. Celem jest wzrost liczby dawców oddających krew oraz zachęcenie do oddania krwi pierwszy raz niezdecydowanych, a poprzez to zwiększenie zasobów krwi w poszczególnych centrach krwiodawstwa. Skąd, krew trafia w pierwszej kolejności do najbardziej potrzebujących.

Praca Klubu, to również prelekcje z krwiodawstwa oraz zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i świetlic wiejskich oraz młodzieży. Nie wyłączając funkcjonariuszy Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej. Klub oraz zrzeszeni w nim członkowie organizują i włączają się w niesienie pomocy poprzez przekazywanie darów na rzecz mieszkańców pogranicza, wychowanków domów dziecka, np. poprzez udział w „Czerwonokrzyskiej Gwiazdce”.

Popularyzacja krwiodawstwa odbywa się na wielu płaszczyznach. Klubowicze uczestniczą w koszulkach klubowych w różnego rodzaju imprezach sportowych, np. w „Biegu Krwiodawcy” w Braniewie. W ostatnim czasie Klub rozpoczął wydawanie corocznego biuletynu „Honorowy Dawca Krwi” oraz wystąpił o nadanie mostowi na Rzece Pasłęce w Braniewie imienia „Honorowych Dawców Krwi”.

Klub HDK PCK przy PSG w Braniewie, jako jednostka podstawowa PCK ściśle współpracuje z innymi Klubami HDK PCK w Braniewie, Polskim Czerwonym Krzyżem, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie i jego oddziałami terenowymi, Narodowym Centrum Krwi, jednostkami samorządowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi.

Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć, w których uczestniczą Krwiodawcy. Działalność ta znajduje potwierdzenie w przyznanych wyróżnieniach. Klub i jego członkowie zostali uhonorowani m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, odznakami Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Odznakami Honorowymi PCK, odznaką Straży Granicznej oraz odznakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.


Opracował: st.chor.szt. SG Jacek Wojtalik.
do góry