Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa „Na straży życia” – akcja honorowego krwiodawstwa w Placówce SG w Szczecinie - Od 1991 -

Nawigacja

Od 1991

01.07.2020

  • „Na straży życia” – akcja honorowego krwiodawstwa
    w Placówce SG w Szczecinie.

27 maja 2020 r. w Placówce SG w Szczecinie, w ramach ogólnopolskiej akcji służb mundurowych pt. „Na Straży Życia” odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Akcja ma już charakter cykliczny i organizowana jest pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej w maju w związku ze Świętem Straży Granicznej. Tegoroczna zbiórka, ze względu na czas pandemii miała szczególny charakter, gdyż wielu dotychczasowych krwiodawców ze względów sanitarnych nie mogło oddawać krwi, która jest niezbędna w procesie leczenia chorych oraz ofiar wypadków komunikacyjnych.

W zbiórce krwi zorganizowanej w pomieszczeniach Służby Zdrowia MOSG – Przychodnia nr 2 w Szczecinie, wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy Placówki SG oraz Archiwum SG w Szczecinie (także emeryci SG i członkowie rodzin), do których przyłączyli się funkcjonariusze policji z Oddziałów Prewencji Policji KWP w Szczecinie, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz żołnierze Wojska Polskiego z 1. kompanii regulacji ruchu w Szczecinie. Zbiórka, zgodnie z wymogami poprzedzona została pomiarem temperatury oraz dezynfekcją uczestników. Do akcji przystąpiły 54 osoby, z których 46 przekazało łącznie 20,700 ml pełnej krwi. Znaczna część donacji została dedykowana funkcjonariuszowi Placówki SG w Szczecinie, który jest na leczeniu w SPSK nr 1 w Szczecinie.  Pobór krwi prowadzony był przez personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Wszystkim krwiodawcom, którzy dokonali donacji wręczono drobne upominki ufundowane przez RCKiK w Szczecinie oraz maseczki wykonane przez wolontariuszki z Pracowni Małej Sztuki (krawieckiej). W czasie akcji odbyła się także zbiórka słodyczy, które zostały przekazane dla dzieci – podopiecznych Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Akcję zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Straży Granicznej w Szczecinie pod kierunkiem mjr SG Artura Ochała.

Spotkanie było także okazją do wręczenia nagród dla Julki Owczarek-Jakubczyk, która zajęła I miejsce oraz Aleksandra Sierockiego, za zajęcie II miejsca w konkursie plastycznym pt. „Moja mama, mój tata w czasie epidemii”. Konkurs został zorganizowany wśród dzieci honorowych krwiodawców.


Opracował: Artur Ochał


do góry