Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej - Od 1991 -

Nawigacja

Od 1991

15.02.2022

 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej rozpoczął funkcjonowanie w maju 1991 r., wraz z powołaniem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w miejsce rozformowanej Karpackiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Początkowo muzycy orkiestry oddawali krew indywidualnie w różnych punktach krwiodawstwa. Z czasem zaczęto regularną popularyzację idei honorowego dawstwa krwi wśród funkcjonariuszy służby kandydackiej, co szybko przyniosło nadspodziewane efekty. Klub HDK był wielokrotnie inicjatorem akcji oddawania krwi w Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu oraz na terenie Karpackiego Oddziału SG z udziałem personelu medycznego. Dzięki tym przedsięwzięciom oprócz łagodzenia deficytu krwi - bezcennego lekarstwa - udało się pomóc wielu pacjentom w przypadkach planowanych operacji, a także w nagłych, często tragicznych zdarzeniach losowych.

Obecnie, dzięki działalności klubu, potrzebujący otrzymują kilkadziesiąt litrów krwi rocznie. Od 1991 do 2020 r. uzyskano od członków klubu dla pacjentów około 1 500 litrów krwi pełnej i jej składników. Dużym wydarzeniem w życiu klubu był 25 września 2003 r. i pierwsza akcja poboru krwi w sali prób Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. W latach 2003 – 2019 odbyły się trzydzieści cztery takie akcje, w których 1 172 krwiodawców (w większości funkcjonariuszy Straży Granicznej) oddało potrzebującym łącznie 527 litrów bezcennego leku.

Od 2007 r. Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej SG realizuje program popularyzacji krwiodawstwa w szkołach średnich:

 • Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
 • Zespół Szkół  im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
 • Zespół Szkół  im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie
 • Zespół Szkół Katolickich im. bł. Piotra Frassati w Nowym Sączu
 • Zespół Szkół  im. Jana Venuleta w Nowym Targu
 • Zespół Szkół  im. Św. Kingi w Łącku
 • Zespół Szkół  im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
 • Zespół Szkół  im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie
 • Zespół Szkół Katolickich im. bł. Piotra Frassati w Nowym Sączu
 • Zespół Szkół  im. Św. Kingi w Łącku
 • Zespół Szkół  im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej
 • Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata płk. Dłubacza w Moszczenicy
 • II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu

Współpraca klubu w dziedzinie krwiodawstwa z innymi służbami mundurowymi trwa od dziesięciu lat i przynosi bardzo konkretne rezultaty. Oprócz przeprowadzonych wspólnie wielu zbiórek krwi doszło do utworzenia kilku nowych Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w środowiskach służb mundurowych.

Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej SG podejmował się organizowania wielu zbiorowych akcji HDK na potrzeby ogólne krwiolecznictwa, dla osób indywidualnych, a także dla grup pacjentów. W 2010 r. miała miejsce akcja służb mundurowych w sali prób Orkiestry  Reprezentacyjnej SG, podczas której uzyskano 17 100 ml krwi z przeznaczeniem dla dzieci leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w  Zakopanem (25.03.2010 r.). Do akcji przyłączyły się Placówki SG: Kraków-Balice, Lipnica Wielka, Barwinek, Zakopane, Żywiec oraz Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego z Żywca Moszczanicy, którego młodzież oddała dla chorych dzieci 21 150 ml krwi. Akcja HDK, która trwała dwa tygodnie, objęła zasięgiem trzy województwa i przyniosła najmłodszym pacjentom 50 litrów najcenniejszego leku, na który złożyło się 110 krwiodawców. W 2011 r. w ramach akcji HDK „Straż Graniczna Matkom” uzyskaną w Karpackim Oddziale krew w ilości 20 250 ml (wspólny dar Klubu HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej SG i oddziału Terenowego RCKiK w Nowym Sączu) przekazano na rzecz chorych leczonych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Również najmłodsi pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego w Zakopanem w latach 2006 - 2013  otrzymali blisko 150 litrów życiodajnego płynu, który zawsze płynął prosto z serca.

Klub organizował również wiele akcji lokalnych, oto niektóre z nich:

- Akcja HDK Służb Mundurowych Nowego Sącza - 17.12.2009 r., uzyskano 16 650 ml krwi

- Wiosna w Młodych Sercach - akcja w Nowym Sączu - 21.03.2010 r., uzyskano 14 850 ml krwi

- Służyć Poprzez Przyjaźń 2011 - akcja lipcowa Straży Granicznej i Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, uzyskano 18 900 ml krwi

- Nasza Krew – Nasza Ojczyzna 2011 – akcja w Nowym Sączu - 08.11.2011 r., uzyskano 23 400 ml krwi. Podobne przedsięwzięcia, oprócz funkcjonariuszy Straży Granicznej, skupiały także reprezentantów Policji, Straży Miejskiej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, młodzież szkolną i ludność cywilną, wpływając wymiernie na integrację środowiska służb mundurowych wokół idei niesienia pomocy.

Od 2015 r. Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej SG uczestniczy w pracach Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej. Bierze aktywny udział w ogólnopolskich zbiórkach krwi pn. NA STRAŻY ŻYCIA i NASZA KREW-NASZA OJCZYZNA.

Aktualnie prezesem Klubu HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej SG jest st. chor. szt. SG Andrzej Baziak, a w skład zarząd wchodzą chor. szt. SG Damian Podgórski, chor. szt. SG Marcin Węgrzyn.


Opracował: st. chor. szt. SG Andrzej Baziak
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej
 • Klub HDK PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej


do góry