Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Lipiec 2023 -

Nawigacja

Lipiec 2023

Lipiec 2023

KATARZYNA PROMIŃSKA
01.08.2023

Szanowni Internauci.

Informujemy, że dnia 03.07.2023 r. zamieściliśmy na stronie internetowej biogramy oficerów, którzy pełnili służbę w Korpusie Ochrony Pogranicza: kpt. art. Bronisława Eliaszewicza, ppłk. dypl. piech. Kazimierza Florka, ppłk. piech. Jerzego Fryzendorfa, kpt. piech. Kazimierza Gdesza, płk. dypl. Olgierda Giedroycia, mjr. piech. Edwarda Grabowskiego. Biogramy opracowali Panowie Tadeusz Dubicki i Andrzej Suchcitz i zamieścili je w wydawnictwie „Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 ” (t.1, Warszawa 2009, t.2, Warszawa 2011).

Na stronie prezentujemy także zdjęcia przybliżające działalność formacji w latach 1918-1939 (działy: „kadra”, „święta państwowe”), które udostępniło Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie oraz Pan Waldemar Bocheński i Krzysztof Lepski. Wszystkie dodane fotografie są wyróżnione zieloną ramką.

W dziale „prasa i wydawnictwa” zamieszczamy kolejne skany czasopisma „Czaty” z 1927 r. (nr 24, 26) i z 1928 r. (nr 1, 9-15), które pochodzą ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (udostępnionych na stronie biblioteki cyfrowej „POLONA”). W dziale tym, w grupie „pocztówki” prezentujemy także niezwykle interesujące karty pocztowe, pozyskane dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Olichwiruka i Piotra Waseńczuka.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry