Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Jerzy Fryzendorf -

Nawigacja

Jerzy Fryzendorf

21.02.2020

kpt./ppłk Jerzy Fryzendorf (ur. 14 X 1901 w Rydze, zm. 15 IV 1976 w Londynie), Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Warszawie (1923); służba w 82. pułku piechoty (1923-1926); w 10. Batalionie Granicznym Korpusu Ochrony Pogranicza (dalej: KOP)(od 1926), 3. Brygadzie KOP (1929); oficer wywiadu ofensywnego Placówki Wywiadowczej KOP nr 4 w Wilejce (1929); pełniący obowiązki kierownika Placówki Wywiadowczej KOP nr 5 w Stołpcach (od 1930); służba w Batalionie KOP „Suwałki"(1933-1934), w Brygadzie KOP „Niemenczyn"(1935); oficer szefostwa wywiadu Ekspozytury nr 1 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Wilnie; kierownik Referatu Wywiadu Szefostwa Wywiadu KOP (III—IX 1939); w Bukareszcie (od X 1939); zastępca szefa Bazy Łączności Zagranicznej z Krajem kryptonim „Bolek" (1940); kierownik referatu wywiadowczego; pełniący obowiązki szefa Ekspozytury Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza w Stambule (1940); kierownik placówki łączności Bazy „Bey" w Tunezji (1940); służba w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich (m.in. szef Oddziału II w Komendzie Ośrodka Zapasowego); zastępca dowódcy III Karpackiego Batalionu Ciężkich Karabinów Maszynowych (1942-1943); szef Wydziału Ogólnego Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza (1944-1945); po wojnie w Wielkiej Brytanii.

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s.56.


do góry