Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Uzbrojenie 1945-1990 -

Nawigacja

Uzbrojenie 1945-1990

28.11.2022

„W myśl Ustawy z dnia 19 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów za organy bezpieczeństwa państwa zostały uznane:

1) Wojska Ochrony Pogranicza w okresie 1.01.1949 – 14.12.1954

2) Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza w okresie 14.12.1954 – 31.07 1990.

Udział jednostek Wojsk Ochrony Pogranicza w zwalczaniu podziemia niepodległościowego i pacyfikacji wolnościowych dążeń polskiego społeczeństwa dyskwalifikuje tę formację jako wzorzec postępowania i źródło tradycji dla formacji granicznych niepodległego Państwa Polskiego”.

  • Eksponat

kliknij dwa trazy
3D 
  1. Nazwa własna: bagnet AK
  2. Charakterystyka: bagnet AK nr 4483 (dł. 28 cm), rękojeść z okładziną z plastiku, zawiesie pochwy do pasa głównego (tak zwana żabka) wykonane ze skóry, w części górnej pochwy gumowa warstwa izolacyjna. Po spięciu bagnetu z pochwą (poprzez otwór w klindze z zatrzaskiem w dolnej części pochwy) całość tworzyła nożyce do cięcia drutu (również pod napięciem). Standardowy element uzbrojenia WOP.
  3. Czas powstania: przed 1991 r.
  4. Hasła przedmiotowe: Wojska Ochrony Pogranicza, uzbrojenie
  5. Miejsce przechowywania/właściciel: Krzysztof Szcześniak


do góry