Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Uzbrojenie 1918-1939 -

Nawigacja

Uzbrojenie 1918-1939

18.06.2020

kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: francuski bagnet szpada, wzór 1886
 2. Charakterystyka przedmiotu: bagnet z rękojeścią melchiorową, przykręconą do krótkiego nagwintowanego trzonu, przeznaczony do karabinu Lebel.
 3. Konstrukcja: głownia czwórgraniasta zwężająca się w kierunku zaostrzonego szczytu (frezowana ze stożkowatego, zwężającego się pręta). Rękojeść wykonana z melchioru z płaską prowadnicą, mocowana do trzonu za pomocą skręcenia nagwintowanej rękojeści z nagwintowanym trzonem głowni. Bagnet mocowano na karabinie w pierścieniu jelca i walcowym zakończeniu rękojeści, które wchodzi w odpowiedni pierścień na karabinie. Zatrzask ze sprężyną spiralną obejmuje trzon bagnetu. Jelec z ramieniem wygiętym w kierunku głowni (co miało ułatwić łamanie białej broni kawaleryjskiej), przynitowany do trzonu pojedynczym nitem stalowym. Pochwa stalowa, stożkowa, zwinięta z blachy,lutowana na mosiądz, z gałką u dołu, zaczepem u góry, stanowiącym pierścień z antabką, obejmujący w górnej części płaszcz pochwy. U góry dławik, mocowany pojedynczym nitem do płaszcza pochwy. Pochwa oksydowana i lakierowana na srebrno, głownia i rękojeść polerowane, jelec i zatrzask oksydowane. Bagnet tego typu był używany przez polskie formacje graniczne w początkowym okresie po pierwszej wojnie światowej.
 4. Wymiary: długość bagnetu – 640 mm, długość bagnetu w pochwie – 652 mm, długość głowni – 522 mm, średnica głowni u nasady – 14 mm, długość rękojeści (łącznie z wysokością jelca) – 118 mm, wewnętrzna średnica pierścienia jelca – 22 mm, długość pochwy – 534 mm.
 5. Czas powstania: 1886r.
 6. Hasła przedmiotowe: formacje ochrony granic, uzbrojenie
 7. Miejsce przechowywania/właściciel: Zbigniew Kulon
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: bagnet rosyjski Mosin
 2. Charakterystyka przedmiotu: Tulejowy bagnet kłujący przeznaczony do karabinu Mosin wzór 1891 i w wersji dragońskiej. W piechocie bagnet był mocowany stale na karabinie (nie miał pochwy). W kawalerii noszono go w wodzidłach, umieszczonych na pochwie czaszki kawaleryjskiej. W Niemczech i Austrii dorobiono pochwy do zbroczonych bagnetów wzór 1891. Bagnet wzór 1891 oznaczony był znakiem wytwórni (młot – Tuła, strzałka – Sestrojeck, strzała na łuku – Iżewsk), oraz numerem bagnetu i stemplami kontroli.Konstrukcja:Głownia bagnetu zbieżna, wykonana ze stożkowego pręta, czterograniasta, wklęsło szlifowana. Szczyt spłaszczony, co umożliwia zastosowanie bagnetu jako wkrętaka. Ramię bardzo krótkie (18 mm, z czego 16,5 mm przypada na zewnętrzną średnicę głowni w obrębie ramienia, czyli odsadzenie głowni od zewnętrznej średnicy tulei 2,5 mm). Oś głowni równoległa do osi lufy. Tuleja z wykrojem „Z”, kryza wejściowa otwarta, bez mostka. Blokowanie pierścieniem, który jest wydłużony ze względu na wysokość muszki. Pierścień blokowania opiera się o kryzę na tulei bagnetu, a jego obrót ogranicza trzpień przylutowany do tulei i wykrój pierścienia blokującego
 3. Wymiary: Długość bagnetu – 504 mm, długość głowni (od szczytu do wylotu tulei)– 432 mm, długość głowni (łącznie z ramieniem) – 448 mm, maksymalna średnica głowni – 16,5 mm, długość tulei – 71,2 mm, wewnętrzna średnica tulei– 15,5 mm, zewnętrzna średnica tulei – 19 mm. Bagnet ten był używany przez polskie formacje graniczne w początkowym okresie po pierwszej wojnie światowej
 4. Czas powstania: 1891 r.
 5. Hasła przedmiotowe: formacje ochrony granic, uzbrojenie
 6. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: bagnet polski wzór 24
 2. Charakterystyka przedmiotu: Krótki bagnet, wyprodukowany przez Towarzystwo Fabryki Motorów „Perkun” w Warszawie (o konstrukcji zbliżonej do bagnetu wz. 22). Bagnety tego typu używane były przez Straż Graniczną oraz Korpus Ochrony Pogranicza.
 3. Oznaczenie: na progu przedniego płazu głowni wytłoczona nazwa wytwórni „PERKUN”, numer seryjny 106567 oraz stempel odbiorczy (zatarty przez korozję),na progu tylnego płazu głowni godło państwowe i litery „W.P”., na głowicy rękojeści poniżej przycisku zatrzasku (wzdłuż głowicy) oznaczenie bagnetu wz.24.
 4. Konstrukcja: Głownia jednosieczna z dwustronnym wklęsłym zbroczem (szerszym od zbrocza bagnetu wz. 22–13 mm wobec 10 mm w bagnecie wz. 22). Szlif dwustronny wypukły, pióro symetryczne jednosieczne (w bagnecie wz. 22 - dwusieczne).Rękojeść z okładkami drewnianymi mocowanymi do trzonu dwiema śrubami z nakrętkami. Rękojeść z osłoną ogniową zachodzącą na tył głowicy.Mocowanie na karabinie w prowadnicy rękojeści z podparciem lufy o wklęsłe wyfrezowanie jelca. Otwór na wycior z odwodnieniem przez nacięcia u dołu okładek. Zatrzask ze sprężyną spiralną. Pochwa stalowa z gałką u dołu, z zaczepem przylutowanym wraz z wzmacniającą owalną podkładką do płaszcza pochwy. Zaczep podłużny frazowany u góry dla ułatwienia ściągania żabki. Dławik z dwiema płaskimi sprężynami i ostrogą, mocowany do płaszcza pochwy za pomocą pojedynczego wkręta.
 5. Wymiary: Długość bagnetu – 383 mm, długość bagnetu w pochwie 402 mm, długość głowni – 249 mm, szerokość głowni w progu – 25 mm, maksymalna grubość głowni – 6 mm, długość rękojeści – 126 mm, długość pochwy – 268 mm, maksymalna szerokość płaszcza pochwy – 32 mm.
 6. Czas powstania: 1924 r.
 7. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, Korpus Ochrony Pogranicza, uzbrojenie
 8. Miejsce przechowywania/właściciel: Zbigniew Kulon
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: bagnet polski wz.1928
 2. Charakterystyka przedmiotu: Wyprodukowany przez Fabrykę Broni w Radomiu.Bagnety tego typu były na wyposażeniu Straży Granicznej oraz Korpusu Ochrony Pogranicza
 3. Konstrukcja: Głownia jednosieczna z dwustronnym wklęsłym zbroczem. Szlif dwustronny wypukły, pióro symetryczne jednosieczne. Rękojeść z okładkami drewnianymi mocowanymi do trzonu dwiema śrubami z nakrętkami. Rękojeść z osłoną ogniową zachodzącą na tył głowicy. Mocowanie na karabinie w prowadnicy rękojeści z podparciem lufy o wklęsłe wyfrezowanie jelca. Otwór na wycior z odwodnieniem przez nacięcia u dołu okładek. Zatrzask ze sprężyną spiralną. Pochwa stalowa z gałką u dołu, z zaczepem przylutowanym wraz z wzmacniającą owalną podkładką do płaszcza pochwy. Zaczep podłużny frazowany u góry dla ułatwienia ściągania żabki. Dławik z dwiema płaskimi sprężynami i ostrogą mocowany do płaszcza pochwy za pomocą pojedynczego wkręta. W charakterystyce różni się od wz.1924 szczegółami: - szerszą o 1 mm głownią w progu, szerszym zbroczem – 14 mm, grubszą pochwą o około 1 mm u góry, mocowaniem dławika dwoma nitami po obydwu stronach pochwy.
 4. Wymiary: długość bagnetu – 384 mm, długość bagnetu w pochwie – 402 mm, długość głowni – 253 mm, szerokość głowni w progu – 26 mm, długość rękojeści – 125,5 mm, grubość jelca – 5,5 mm, wewnętrzna średnica pierścienia – 15,5 mm, długość pochwy – 271 mm.
 5. Czas powstania:1928 r.
 6. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, Korpus Ochrony Pogranicza, uzbrojenie
 7. Miejsce przechowywania/właściciel: Zbigniew Kulon
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: bagnet wz. 27
 2. Charakterystyka przedmiotu: bagnet karabinowy wz. 27 był przeznaczony dla karabinów Mauser oraz zmodyfikowanego karabinu Mosin w wersji 1891/98/25. Pasował do wszystkich karabinów Mausera używanych w Wojsku Polskim
 3. Czas powstania: II poł. Lat 20.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, uzbrojenie
 5. Miejsce przechowywania/właściciel: zbiory prywatne


do góry