Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Hełmy 1945-1990 -

Nawigacja

Hełmy 1945-1990

28.11.2022

„W myśl Ustawy z dnia 19 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów za organy bezpieczeństwa państwa zostały uznane:

1) Wojska Ochrony Pogranicza w okresie 1.01.1949 – 14.12.1954

2) Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza w okresie 14.12.1954 – 31.07 1990.

Udział jednostek Wojsk Ochrony Pogranicza w zwalczaniu podziemia niepodległościowego i pacyfikacji wolnościowych dążeń polskiego społeczeństwa dyskwalifikuje tę formację jako wzorzec postępowania i źródło tradycji dla formacji granicznych niepodległego Państwa Polskiego”.

  • Eksponat

kliknij dwa trazy
3D 
  1. Nazwa własna: hełm polski wzór 1950
  2. Charakterystyka przedmiotu: hełm polski bojowy wzór 1950 (wysokość 166 mm, długość 271 mm, szerokość 248 mm) tłoczony z blachy ze stali specjalnej, grubości 1,4 - 0,1 mm. Masa czerepu około 1200 g. Wyposażenie wewnętrzne wzorowane było na hełmie włoskim wz. 33. Podstawowym jego elementem jest sprężysta, metalowa obręcz wyposażona w zespół blaszanych wsporników. Do obręczy przymocowany jest zeszyty z dwóch części pas skórzany, wycięty w osiem listków, wiązanych w szczycie sznurowadłem. Zarówno w listkach, jak i dolnej części pasa skórzanego wykonane są otworki wentylacyjne. Między skórą a sprężystą obręczą znajduje się przekładka z białego filcu. Część skórzana wyposażenia wewnętrznego jest do obręczy za pomocą rozginanych, blaszanych łączników. Do obręczy przytwierdzone są również metalowe uchwyty do zamocowania podpinki. Wsporniki metalowej obręczy, wraz z przymocowanymi do niej pozostałymi elementami wyposażenia wewnętrznego, przynitowane są do czerepu trzema nitami na poziomie około 2/3 jego wysokości. Podpinka, szerokości 17 mm, ze skóry w kolorze naturalnym, zapinana z prawej strony na klamerkę z bolcem. Pętla którą podpinka opasa, przymocowana do uchwytów strzemiączka, tworzona była początkowo tzw. oczkiem szewskim, w dalszych zaś latach produkcji - przez zszywanie. Czerep hełmu pokryty lakierem gładkim półmatowym, w przypadku wojsk lądowych (tu Wojska Ochrony Pogranicza) kolorem khaki. W szczycie wewnątrz czerepu nanoszony był stempel ze skrótem nazwy producenta, oznaczeniem serii oraz rokiem produkcji. Na hełmach wz. 50, w pierwszym okresie ich użytkowania, był malowany orzeł. Od lat sześćdziesiątych na hełmy wz. 50 nakładano siatki maskownice o nieregularnych oczkach, następnie o oczkach regularnych, bokach 23 mm, ze sznurka o średnicy około 1,5 mm i większej. Hełmy wz. 50 były wycofywane z użytkowania pod koniec lat sześćdziesiątych.
  3. Czas powstania: 1950 r.
  4. Hasła przedmiotowe: Wojska Ochrony Pogranicza, uzbrojenie, hełmy
  5. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie


do góry