Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Obchody XXVII Dni Odolanowa 26-28.07.2019 r. - Miejsca pamięci -

Nawigacja

Miejsca pamięci

Obchody XXVII Dni Odolanowa 26-28.07.2019 r.

12.04.2022

 • XXVII Dni Odolanowa

W dniach 26 – 28.07.2019 r. odbyły się 27 Dni Odolanowa. W ramach imprez składających się na program odbyły się dwie związane tematycznie z formacjami granicznymi. Pierwsza została zainaugurowana w sobotę 28.07.2019 r. rano, gdy uruchomiono replikę przedwojennego przejścia granicznego z wartownią, którą obsadzili rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych w mundurach Straży Celnej, Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza. Warto wspomnieć, że od 2013 r. w tym miejscu w ten sposób przybliżana jest historia formacji granicznych. Załoga przejścia prezentuje historyczne uniformy, broń, sprzęt kancelaryjny, wypisuje okolicznościowe paszporty, przeprowadza odprawy.  Sensację wzbudził przyjazd ciężarówki Dodge z 1928 r. załadowanej sprzętem rolniczym, która przed podniesieniem szlabanu została poddana „rutynowej” kontroli. Po sąsiedzku rozlokowane były stanowiska pirotechników z Placówki Straży Granicznej z lotniska Wrocław Strachowice z robotem oraz Placówki SG z Kalisza z materiałami edukacyjnymi. Druga impreza miała miejsce w poewangelickim kościele, gdy nastąpiło otwarcie wystawy pt. „Na granicy czuwa Straż” ukazującej historię Straży Granicznej z lat 1928 – 39 r. Materiał ekspozycji został wybrany i opracowany przy współpracy Straży Granicznej i Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Otwarcie wystawy poprzedziło wręczenie medalu Stowarzyszenia WPFG „Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic” panu Pawłowi Barczakowi, który w czynny sposób wspiera od 2013 r. działania Stowarzyszenia na tym terenie. Wystawę otworzył burmistrz Miasta i gminy Odolanów p. Marian Janicki wraz z prezesem Stowarzyszenia WPFG p. Waldemarem Bocheńskim, który wygłosił wykład pt. „Kawalerowie orderu wojennego Virtuti Militari w szeregach Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej”. Następnie p. Miłosz Filipowiak oprowadził zebranych gości po wspomnianej wystawie, omówił tematykę zawartą w ekspozycji, jak również zaprezentował na modelach mundur Straży Celnej wz. 26 i mundur Straży Granicznej wz.36. Uzupełnieniem wystawy była projekcja zdjęć Straży Celnej i Straży Granicznej ze ścieżką dźwiękową utworów nagranych przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej. Przejście graniczne i wystawa czynne były do dnia następnego i cieszyły się dużą frekwencją.


Opracował: Miłosz Filipowiak
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII
 • Odolanów XXVII


do góry