Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Spotkanie delegacji funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej z kombatantami Stowarzyszenia Armii Krajowej na Białorusi 7-8.12.2016 r. - Miejsca pamięci -

Nawigacja

Miejsca pamięci

Spotkanie delegacji funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej z kombatantami Stowarzyszenia Armii Krajowej na Białorusi 7-8.12.2016 r.

12.04.2022

 • Spotkanie delegacji funkcjonariuszy
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  z kombatantami Stowarzyszenia Armii Krajowej na Białorusi

W dniach 7-8 grudnia 2016 r. przebywała w Grodnie na Białorusi delegacja funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej na czele z płk. SG Krzysztofem Gawędą (płk SG Zdzisław Solawa, ppłk SG Andrzej Klebeko, ppłk SG Piotr Ilcewicz) wraz z przedstawicielami Prokuratury Krajowej (p. Jacek Wygoda) i Ministerstwa Finansów (p. Krzysztof Faryna).

Delegacja wzięła udział w spotkaniu opłatkowym z kombatantami Stowarzyszenia Armii Krajowej, któremu przewodniczyła mjr Weronika Sebastianowicz – prezes Stowarzyszenia. Na spotkanie przybyli także, konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, attaché obrony RP na Białorusi płk Arkadiusz Szewc, przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi, na czele z prezesem Mieczysławem Jaśkiewiczem, reprezentacja Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny z p. Ireną Konon i p. Mariną Bućko, członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński z p. Leszkiem Rysakiem na czele. W czasie spotkania przekazano kombatantom paczki żywnościowe, które zorganizowano w Komendzie Głównej Straży Granicznej w ramach akcji „Świąteczna paczka dla Kresowych Bohaterów”. Delegacja Straży Granicznej uczestniczyła także w uroczystości wręczenia kombatantom AK medali „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”, która odbyła się na terenie Konsulatu Generalnego RP w Grodnie. Wręczenia medali dokonał Jan Józef Kasprzyk - szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP. Wśród wyróżnionych znalazły się łączniczki AK w czasie wojny – p. Bronisława Kurłowicz i p. Irena Popławska, a także żołnierz i łagiernik p. Edmund Lebiedź oraz ostatni żyjący obrońca Grodna we wrześniu 1939 r., p. Kazimierz Tumiński.

Podczas pobytu na Białorusi, delegacja Straży Granicznej odwiedziła także cmentarz, na którym znajduje się symboliczna mogiła ppor. Antoniego Oleszkiewicza – brata Weroniki Sebastianowicz. A. Oleszkiewicz, ps. „Iwan” był zastępcą komendanta Oddziału „Reduta”, walczył z najeźdźcą sowieckim na terenie Grodzieńszczyzny i Wołkowyska. W 1952 r. został zdradzony i otoczony przez obławę wojsk NKWD w okolicach swojej rodzinnej miejscowości Pacewicze. W nierównej bitwie został ranny, a następnie by nie dostać się do niewoli popełnił samobójstwo.


Opracował: Andrzej Klebeko
 • Spotkanie opłatkowe
  z Kombatantami Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi


 • Wręczenie medali "Obrońcy Ojczyzny 1939-1945"
  na terenie Konsulatu Generalnego RP w Grodnie


 • Przy symbolicznej mogile ppor. Antoniego Oleszkiewiczado góry