Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Mieczysław Ustinowicz -

Nawigacja

Mieczysław Ustinowicz

25.02.2020

kpt. Mieczysław Ustinowicz vel Mieczysław Ciszewski pseudonim „Grab" (ur. 29 I 1895 w Wapniarce). Żołnierz armii rosyjskiej (od 1915), skierowany do Szkoły Artylerii w Odessie; żołnierz Legionu Polskiego w Finlandii (1917); służba w I Korpusie Polskim (1918); służba w 21. dywizjonie artylerii ciężkiej/5. pułku artylerii ciężkiej; słuchacz kursu dowódców baterii w Toruniu (1922); słuchacz kursu instruktorskiego przy Ośrodku Szkolenia Artylerzystów w Toruniu (1924); dowódca 6. baterii, adiutant 1. pułku artylerii najcięższej (od 1924); referent w Sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu nr I w Warszawie (od 1928), kierownik Referatu Mobilizacyjno-Materiałowego sztabu (od 1929); słuchacz kursu unifikacyjno-doskonalącego Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie (1931); dowódca baterii 1. pułku artylerii ciężkiej (1931-1932); oficer Placówki Wywiadowczej Korpusu Ochrony Pogranicza nr 7 „Sarny" (od 1934, oficer eksponowany placówki w Rokitnie); kierownik Placówki Wywiadowczej Korpusu Ochrony Pogranicza nr 3 w Głębokiem (od 1937); po II wojnie światowej buchalter Garnizonowego Klubu Oficerskiego Garnizonu Toruń; inwigilowany w ramach sprawy kryptonim „Buchalter" przez Sekcję 2 Okręgowego Zarządu Informacyjnego nr II, w ramach akt rozpracowania grupowego kryptonim „Ekspozytura II"; wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach skazany na karę śmierci (30 XI 1951), zamienioną następnie na dożywocie.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 291.


do góry