Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Kazimierz Wiśniewski -

Nawigacja

Kazimierz Wiśniewski

25.02.2020

kpt. Kazimierz Wiśniewski (ur. 6 II 1895 w Warszawie). Żołnierz Legionów Polskich (od 1914), m.in. adiutant V batalionu 1. pułku piechoty Legionów, przeniesiony do służby tyłowej; kierownik Powiatowego Urzędu Zaciągu w Puławach (do 1917); żołnierz Wojska Polskiego (od 1918), m.in. 21. pułku piechoty, 34. pułku piechoty, 45. pułku piechoty; oficer Powiatowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego; słuchacz Wyższej Szkoły Wojskowej w Warszawie (1930-1932, dyplomu nie uzyskał); oficer Korpusu Ochrony Pogranicza; II oficer sztabu Obszaru Warownego „Wilno" (1939), internowany na Litwie, następnie w obozie w Griazowcu.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 352.


do góry