Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Julian Ziółkowski -

Nawigacja

Julian Ziółkowski

25.02.2020

kpt. Julian Ziółkowski (ur. 21 V 1900 w Jawtach). Strzelec w Grodziskiej Kompanii Powstańczej (1918-1919); służba w 55. pułku piechoty (dalej: pp) (1919), 63.pp (1919), 65. pp (1919-1921); słuchacz w Szkole Uzbrojenia w Warszawie (1921-1922, 1934-1935); służba w Okręgowym Zakładzie Uzbrojenia nr VIII w Toruniu (1922 -1924); zastępca kierownika warsztatów 7. Batalionu Granicznego Korpusu Ochrony Pogranicza (dalej: KOP) (1924-1926); kierownik warsztatów w 5. Batalionie Granicznym/Batalionie KOP „Łużki" (1926-1934); zbrojmistrz Batalionu KOP „Dederkały"(1935-1939); w kampanii polskiej (1939) żołnierz 39. Dywizji Piechoty; w niewoli sowieckiej (do X 1939), powrócił do Dederkał; na robotach przymusowych w Wiedniu (1942-1943), ukrywał się w Krakowie (od 1943); referent Wydziału Społeczno - Politycznego w Zarządzie Miejskim w Grudziądzu (II-VI 1945); zbrojmistrz 44. pp 13. Dywizji Piechoty (od V 1945); oficer płatnik w Okręgowej Składnicy Uzbrojenia nr II w Orłowie (od V 1946); oficer finansowy, starszy pomocnik kierownika Sekcji 5 (od IX 1946), kierownik Sekcji 2 (od II 1948) Wydziału Personalnego Okręgu Wojskowego nr II; słuchacz kursu łączności specjalnej przy Oddziale V Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (od VII 1948); szef Wydziału V Sztabu 16. Dywizji Piechoty (od II 1949); szef zaopatrzenia Mundurowo – Taborowego Ośrodka Szkolenia Artylerzystów w Toruniu; inwigilowany w ramach Teczki Kontrolno - Obserwacyjnej nr rej. 4334 (1949-1950); inwigilowany w ramach Akt Rozpracowania Pojedynczego kryptonim „Stary" nr rej. 2144 przez Sekcję Informacji Ośrodka Szkolenia Artylerzystów w Toruniu (1950-1954); usunięty z wojska (1954); materiały przekazano do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Toruniu (1954), materiały złożono do archiwum (1956).


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s.51-52.


do góry