Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Jan Zięba -

Nawigacja

Jan Zięba

17.03.2020

Jan Zięba, ur. 18.03.1879 r., major ze starszeństwem z 1.07.1919 r. przeniesiony w stan spoczynku, w latach 1928 – 1936 pełniący służbę w Straży Granicznej, w 1934 roku OKO VII, PKU Poznań M1. Jan Zięba został przyjęty do SG reskryptem Ministra Skarbu z 31.05.1928 r. z przydziałem do Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej na stanowisko kierownika Inspektoratu Granicznego Brodnica2. Na przełomie IX/X.1928 r. delegowany jako zastępca kierownika MIOSG p.o. kierownika, z dniem 15.03.1929 r. mianowany kierownikiem MIOSG. Na listach starszeństwa oficerów Str. Gran. z lokatami wśród inspektorów: 4 – za 1929 rok3, 3 – za 1930 rok4. W czerwcu 1929 r. przeniesiony służbowo na stanowisko kierownika Inspektoratu Wewnętrznego5 Nr VI SG w Warszawie. W latach 1930 – 1931 pełnił funkcję członka6, a w latach 1932 – 1933 zastępcy przewodniczącego7 Sądu Honorowego dla oficerów stopni wyższych przy Komendzie Straży Granicznej. Od 7.05.1930 r. pełnił funkcję kierownika Wielkopolskiego IOSG8. Był członkiem Rady Nadzorczej Kasy Wzajemnej Pomocy Str. Gran. 28.01.1936 r. zwolniony ze stanowiska kierownika Wlkp.IOSG z powodu przeniesienia 27.01.1936 r. w stan nieczynny9. Był odznaczony m.in.: KOOOP (1929)10, KW – dwukrotnie, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Odznaką Pamiątkową Straży Granicznej (1930)11.


Opracował: Waldemar Bocheński

[1] Za Rocznikiem Oficerskim Rezerw 1934, str. 326 i 991.
[2] Rozkaz Nr 36 z 9.06.1928 r. Dow. Str. Gran., pkt I, L DSG/2559/28 [ASG, KSG 187/30].
[3] Rozkaz Nr 4 z 1.04.1930 r. K-dy Str. Gran. [ASG, KSG 187/32].
[4] Rozkaz Nr 11 z 15.11.1930 r. K-dy Str. Gran. [ASG, KSG 187/32].
[5] Rozkaz Nr 16 z 28.10.1929 r. K-dy Str. Gran., pkt 23 [ASG, KSG 187/31].
[6] Rozkaz Nr 3 z 15.03.1930 r. K-dy Str. Gran., pkt 7 [ASG. KSG 187/32].
[7] Rozkaz Nr 4 z 10.06.1932 r. K-dy Str. Gran., pkt 17 [ASG, KSG 187/34].
[8] Rozkaz Nr 6 z 15 maja 1930 r. K-dy Str. Gran., pkt 4 [ASG, KSG 187/32].
[9] Rozkaz Nr 1 z 1.02.1936 r. K-dy Str. Gran., pkt 3 i 4 [ASG, KSG 187/38].
[10] Rozkaz Nr 3 z 15.03.1930 r. K-dy Str. Gran., pkt 1 [ASG, KSG 187/32].
[11] Rozkaz Nr 10 z 15.11.1939 r. K-dy Str. Gran., pkt 2 [ASG, KSG 187/32].do góry