Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Władysław Stanisław Szela -

Nawigacja

Władysław Stanisław Szela

25.02.2020

por. Władysław Stanisław Szela (ur. 5 IX 1899). Służba w 1. pułku strzelców pieszych (1919-1921, dowódca plutonu, kompanii), w 50. pułku piechoty (1922-1930, młodszy oficer, dowódca kompanii); absolwent Centralnej Szkoły Strzelniczej w Toruniu (1927); służba w Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Nowe Święciany" (1930-1934, dowódca plutonu, oficer żywnościowy, dowódca plutonu ciężkich karabinów maszynowych, pełniący obowiązki dowódcy kompanii); przeniesiony w stan spoczynku (1934).


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 121.


do góry