Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Władysław Józef Tarnawski -

Nawigacja

Władysław Józef Tarnawski

25.02.2020

mjr Władysław Józef Tarnawski (ur. 6 X 1894 w Krośnie). Żołnierz 21. pułku piechoty, 61. pułku piechoty; przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza (1924); w Ministerstwie Spraw Wojskowych; służba w 73. pułku piechoty; komendant podokręgu Związku Strzeleckiego Rejon Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego 23. Dowództwa Piechoty (do 1939); w kampanii polskiej (1939) kwatermistrz 3. Brygady Górskiej (1939).

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 350.


do góry