Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Wiktor Szydłowski -

Nawigacja

Wiktor Szydłowski

17.03.2020

kpt. Wiktor Szydłowski (ur. 1894 w Stawiszczach). Absolwent Szkoły Chorążych w Peterhofie (1916); służba w armii rosyjskiej (1916-1918); w Wojsku Polskim (od II 1919); w Dowództwie Wojskowych Kolei Wołyńskich, komendant dworca w Powursku (1919); służba w 32. pułku piechoty (od 1919, m.in. dowódca kompanii, adiutant batalionu, oficer administracyjny, referent oświatowy, oficer broni); w dyspozycji 54. pułku piechoty (1925); służba w 12. Batalionie Granicznym Korpusu Ochrony Pogranicza (od 1925, następnie od 1928); referent wywiadowczy w dowództwie 4. Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza (1928); absolwent kursu informacyjno-wywiadowczego Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (1931); służba w Ekspozyturze nr 5 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego we Lwowie (od 1931), kierownik Referatu Ewidencyjnego ekspozytury; rozstrzelany wiosną 1940 r. przez Sowietów, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 59.


do góry