Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Wacław Szylko -

Nawigacja

Wacław Szylko

17.03.2020

kpt. Wacław Szylko, ur.10.09.1897 r., oficer Korpusu Ochrony Pogranicza. Do służby w KOP przeszedł w październiku 1938 r. z 81 pułku piechoty. Dnia 11 października 1938 r. objął stanowisko dowódcy 2 kompanii granicznej Batalionu KOP „Orany”, a 19 października tego roku dowódcy 2 kompanii granicznej „Marcińkańce”. Z dniem 1 czerwca 1939 r. został przeniesiony do 1 pułku piechoty KOP w Chabówce na stanowisko adiutanta. Był członkiem Komisji Rewizyjnej Wojskowego Klubu Sportowego „Orany” (od maja 1939 r.). Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (rozkaz dzienny nr 77/38 z dnia 13.12.1938 r.), srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę” (rozkaz dzienny 5/39 z dnia 28.01.1939 r.) i „Krzyżem Niepodległości” (rozkaz dzienny nr 30/39 z dnia 31.05.1939 r.). Prawdopodobnie zginął w walce z Rosjanami, po agresji ZSRR na Polskę w dniu 17 września 1939 r. Żonaty z Anną Franciszką z d. Lutostańska, z którą mieszkał w Marcińkańcach.do góry