Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Tadeusz Władysław Skarski -

Nawigacja

Tadeusz Władysław Skarski

25.02.2020

kpt. Tadeusz Władysław Skarski (ur. 11 VI 1897 w Nowym Sączu). Żołnierz 16. pułku piechoty, m.in. dowódca 4. kompani; uczestnik wypadków krakowskich (XI 1923), wyrokiem sądu wojskowego skazany na 4 tygodnie aresztu za dopuszczenie do przerwania kordonu i rozbrojenia przez robotników 4. kompanii 16. pułku piechoty (1 V 1925); służba w 17. pułku piechoty; dowódca plutonu kompanii odwodowej Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Niemenczyn" (1931-1933); oficer materiałowy Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Troki" (do IX 1939); w kampanii polskiej (1939) oficer materiałowy i zastępca kwatermistrza Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Troki".


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 114.


do góry