Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Stanisław Suwada -

Nawigacja

Stanisław Suwada

25.02.2020

kpt. Stanisław Suwada (ur. 22 XI 1893 w Luszowicach, zm. 21 II 1966 w Tarnowie). Żołnierz armii austro-węgierskiej (od 1913), żołnierz w I wojnie światowej, ranny, następnie w niewoli (od 1916/1917); żołnierz w wojnie polsko - bolszewickiej; służba w 12. pułku piechoty, oficer placu Wadowice; dowódca plutonu łączności Korpusu Ochrony Pogranicza „Wołożyn" (1932-1935); kierownik Referatu Administracyjno - Kwaterunkowego Komendy Miasta Poznań (do 1939); żołnierz w kampanii polskiej (1939); internowany na Węgrzech; w Polsce (od VII 1945), początkowo w Krakowie, następnie w Tarnowie; pracownik biura żwirowników w Tarnowie; członek Polskiego Związku Filatelistów.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 115.


do góry