Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Paweł Staroń -

Nawigacja

Paweł Staroń

22.03.2023

kpt. Paweł Staroń (ur. 12 I 1895 w Targowiskach) Żołnierz batalionu zapasowego 45. pułku piechoty armii austro-węgierskiej (od 1914); referent personalny Wojskowego Oddziału Naftowego w Krośnie (od 1917); służba w 45. pułku piechoty (1918); oficer kontrolny dworca Sanok-Chyrów przy grupie płk. H. Minkiewicza (od 1918), dowódca dworca i komendant na granicy czechosłowackiej w 2. pułku strzelców podhalańskich (od 1919), dowódca dworca Zwiahel oraz dowódca przyczółka mostowego na Słuczy (od 1919), dowódca dworca Żytomierz, oficer ewakuacyjny na linii Dubno-Brody w Szefostwie Kolei Polskich (1920), dowódca dworca Sokal (1920), dowódca dworca Okręgowej Komendy Transportu Wojskowego we Lwowie (od 1920); dowódca kadry batalionu zapasowego 38. pułku piechoty (od 1921); dowódca kompanii, oficer ewidencji personalnej 5. pułku strzelców podhalańskich (od 1921); przeniesiony do rezerwy, służba w Policji Państwowej (1922); powołany do służby czynnej (od 1922), oficer ewidencji personalnej, dowódca plutonu, dowódca kompanii 5. pułku strzelców podhalańskich; słuchacz Centralnej Szkoły Strzelania w Toruniu (1923); referent mobilizacyjny, referent w Szefostwie Remontu Dowództwie Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu (1924); oficer instrukcyjny Powiatowej Komisji Uzupełnień Sambor (1925); adiutant batalionu, dowódca kompanii 7. Batalionu Granicznego/Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Podświle" (od 1927); dowódca kompanii, adiutant 6. pułku strzelców podhalańskich (od 1932); kierownik Ekspozytury Samodzielnego Referatu Informacyjnego w Samborze Dowództwie Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu (1937-1939); słuchacz kursu informacyjno -wywiadowczego Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (1939); po wojnie pracownik centrum przemysłu naftowego w Szczecinie; wg zapisów kartoteki b. Biura „C" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych miał być inwigilowany w ramach sprawy agenturalnego rozpracowania kryptonim „Start" przez Sekcję 4 Wydziału I Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie, z powodu stanu zdrowia ww. sprawę złożono do archiwum, materiały archiwalne zniszczono.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 90.


do góry