Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Józef Syrek -

Nawigacja

Józef Syrek

18.10.2021

por. intendentury Józef Syrek (ur. 30.11.1896 r. w Łęgożu, pow. Jasło). Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Krośnie, 15.12.1915 r. został powołany do austriackiego 57. Pułku Piechoty im. księcia Sachsen-Coburg-Saalfelda w Tarnowie. W maju 1916 r. wraz z kompanią marszową został skierowany na front włoski. Walczył w Tyrolu i nad Soczą. 29.09.1917 r. dostał się do niewoli włoskiej. W obozie jenieckim wstąpił do oddziału polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po zakończeniu wojny światowej, zgłosił się do oddziałów armii polskiej tworzonej we Włoszech. Został przydzielony do 1. Pułku Strzelców Polskich im. Henryka Dąbrowskiego, który po przetransportowaniu do Francji został wcielony do armii gen. Józefa Hallera i przemianowany na 4. Pułk Strzelców Polskich. W maju 1919 r. po przyjeździe do kraju, wraz z jednostką przydzielony został na front pomorski w rejonie Torunia. Na początku czerwca w szeregach pułku (przemianowanego na 46. Pułk Strzelców Kresowych) został przydzielony na front polsko-ukraiński w rejonie Rawy Ruskiej. Następnie był przydzielony na granicę polsko-górnośląską. Po wybuchu II powstania śląskiego brał udział w zaopatrywaniu powstańców w broń i amunicję oraz ewakuacji rannych przez granicę. 1.12.1919 r. został mianowany podchorążym rachunkowym. Był przydzielony do dowództwa frontu pomorskiego, a następnie do dowództwa 1. Armii WP nad Dźwiną. W okresie od 1.10.1920 do 1.02.1921 r. służył w dowództwie frontu południowego. Od 1.02.1921 r. jako podporucznik gospodarczy służył w II dywizjonie lotniczym w Łucku. Następnie był płatnikiem 2. Pułku Lotniczego w Krakowie oraz oficerem kasowym obozu Górnoślązaków w Oświęcimiu. Później służył na różnych stanowiskach administracyjnych armii. 11.03.1926 r. został przeniesiony ze stanowiska kierownika piekarni Rejonowego Zakładu Żywnościowego „Warszawa” do 10. Batalionu KOP w Krasnem n. Uszą. 7.03.1927 r. został przeniesiony na płatnika 24. Batalionu KOP w Sejnach. 1.02.1930 r. został przeniesiony na płatnika 29. Batalionu KOP w Suwałkach. 28.10.1935 r. został przeniesiony do Batalionu KOP „Podświle”. 14.12.1936 r. został przeniesiony z KOP na oficera gospodarczego 22. Pułku Artylerii Lekkiej w Przemyślu. W 1938 r. został awansowany na kapitana. W 1939 r. był oficerem gospodarczym 22 Pułku Artylerii Lekkiej. Wraz z pułkiem brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Po rozbrojeniu pułku pod Kołomyją przez Armię Czerwoną, uniknął niewoli i przedostał się do Jasła. W czasie okupacji, mieszkał w Jaśle, gdzie pracował dorywczo na roli, a następnie w ubezpieczeniach społecznych jako kontysta. Po wyzwoleniu, 6.02.1945 r. został przyjęty na ewidencję Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle. W maju 1945 r. został przyjęty do rezerwy służby finansowej Departamentu Finansów Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 25.09.1945 r. był w służbie czynnej na różnych stanowiskach Dowództwa Okręgu Wojskowego nr I w Warszawie i nr II w Bydgoszczy.

 


Opracował: Artur Ochał
Tekst jest fragmentem biogramu zamieszczonego w Słownik oficerów i chorążych Korpusu Ochrony Pogranicza w Suwałkach (1929-1939), Suwałki 2009 r.


do góry