Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Jan Paweł Tatomir -

Nawigacja

Jan Paweł Tatomir

25.02.2020

kpt. Jan Paweł Tatomir (ur. 28 V 1898 w Olesku). Żołnierz 3. pułku piechoty Legionów (1914-1915), pułku piechoty Legionów (1915-1916); w niewoli rosyjskiej, w obozie dla internowanych w Żurawicy (1916-1918); służba w 4. pułku piechoty Legionów (1918-1922, m.in. dowódca plutonu, instruktor w szkole podoficerskiej); kierownik kancelarii Dowództwa Okręgu Generalnego „Kielce" (1920, następnie 1921); służba w 70. pułku piechoty (1922-1924, adiutant batalionu, dowódca kompanii, referent mobilizacyjny); absolwent Centralnej Szkoły Strzelniczej w Toruniu (1923); I oficer sztabu 17. Dowództwa Piechoty (1925); referent Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu (1925-1929); dowódca kompanii 58. pułku piechoty (1929-1931); służba w Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Troki" (1931), w Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Nowe Święciany" (1931-1932, oficer informacyjny, adiutant), w Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Snów" (od 1932, oficer materiałowy, dowódca 2. kompanii); służba w 25. pułku piechoty.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 123.


do góry