Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Jakub Szutt -

Nawigacja

Jakub Szutt

25.02.2020

kpt. Jakub Szutt (ur. 21 VII 1894 w Nastasowie). Żołnierz Armii Polskiej we Francji (1917-1918); dowódca kompanii Grupy Szkół Piechoty w Rembertowie (1919-1920); służba w 46. pułku piechoty (1920-1921, dowódca kompanii) 5. pułku strzelców podhalańskich (1921, następnie 1922-1924, dowódca kompanii, plutonu, oficer taborowy); słuchacz kursu wywiadowczego w Dowództwie Korpusu Ochrony Pogranicza (1925), służba w 20. Batalionie Granicznym/Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Nowe Święciany" (od 1925, oficer wywiadowczy, dowódca plutonu, pełniący obowiązki dowódcy kompanii); oficer mobilizacyjny 39. pułku piechoty; w kampanii polskiej (1939) dowódca III batalionu improwizowanego 39. pułku piechoty w czasie obrony Przemyśla; jeniec obozu w Starobielsku; rozstrzelany w Charkowie wiosną 1940.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 118.


do góry