Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Aleksander Strzeszewski -

Nawigacja

Aleksander Strzeszewski

17.03.2020

Aleksander Strzeszewski urodził się 19 kwietnia 1896 r. w Warszawie, był synem Wincentego i Marianny z Kaczyńskich. W 1913 r. ukończył Szkołę Handlową w Warszawie oraz kurs buchalteryjny. Przez następne lata pomagał ojcu w prowadzeniu przedsiębiorstwa przewozowego. Do Wojska Polskiego wstąpił w lipcu 1919 r. i do 23 maja 1921 r. służył w I Baonie Saperów. Po demobilizacji został zakwalifikowany do służby w Straży Celnej. Ukończył V kurs szkoły Straży Celnej w Zambrowie (01.10 - 21.11.1921 r.). Po ukończeniu szkolenia skierowano go do służby w Dyrekcji Ceł w Warszawie. Od lipca 1924 r. kierował placówką na terenie Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Celnej. Przez wiele lat był komendantem placówki Dąbrowy, podległej Inspektoratowi SC Chorzele. Po przemianowaniu Straży Celnej na Straż Graniczną pozostał w formacji. W latach 1928-1930 dowodził placówką II linii Krukowo. Pod koniec lipca 1930 r. został przeniesiony z Mazowsza do Komisariatu Wewnętrznego Lwów, gdzie pełnił funkcję wywiadowcy. Z końcem czerwca 1931 r. objął stanowisko kierownika placówki Oporzec (teren Inspektoratu Granicznego Stryj). Po niecałym roku przeniesiono go do placówki Chaszczowanie w obrębie tego samego inspektoratu granicznego. Kolejna zmiana w jego służbie miała miejsce w maju 1935 r., kiedy objął stanowisko podoficera kancelaryjnego w sztabie Wschodniomałopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG.
Po wybuchu II wojny światowej dostał się do niewoli niemieckiej. Był więźniem Stalagu XVIIa i VI a w 1942 r. został zwolniony i powrócił do Lwowa. Do zakończenia II wojny światowej pracował na kolei. Po 1945 r. przeniósł się wraz z rodziną ze Lwowa do Szczecinka, a potem do Szczecina. Początkowo znalazł zatrudnienie w Milicji Obywatelskiej, z której odszedł po pół roku. Następnie pracował w Urzędzie Celnym w Szczecinie. Na emeryturę przeszedł w 1955 r. Zmarł 10.02.1978 r.
Żonaty z Marią z d. Głowa. Miał dwoje dzieci: Krystynę Stanisławę i Irenę Janinę.

Biogram powstał w oparciu o materiały przekazane przez Pana Radosława Mazura i opracowane przez Pana Piotra Kozłowskiego oraz archiwalia przechowywane w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.


do góry