Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Stanisław Ratajski -

Nawigacja

Stanisław Ratajski

25.02.2020

ppłk Stanisław Ratajski (ur. 6 V 1897 w m. Jasienica Solna). Żołnierz w I wojnie światowej, wojnie polsko - bolszewickiej; służba w 1. pułku artylerii górskiej, w Departamencie Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych; w Korpusie Ochrony Pogranicza (od 1937), dowódca dywizjonu artylerii lekkiej Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Czortków" (do 1939); w kampanii polskiej (1939) dowódca 1. dywizjonu artylerii lekkiej 40. pułku artylerii lekkiej (1939); dowódca 34. pułku artylerii; zwolniony z Wojska Polskiego (III 1946).


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 113.


do góry