Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Stanisław Olechnowicz -

Nawigacja

Stanisław Olechnowicz

24.02.2020

kpt./mjr Stanisław Olechnowicz pseudonim „Orłowski" (ur. 4 V 1902). Absolwent Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy (1922); służba w 79. pułku piechoty (od 1922); służba w Korpusie Ochrony Pogranicza, kierownik Referatu Przemytu i Ochrony Tajemnicy Wojskowej Samodzielnego Referatu Wywiadowczego przy Dowództwie Korpusu Ochrony Pogranicza; w czasie wojny organizator i kierownik Ekspozytury 741 Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza; aresztowany (VI 1941), osadzony na Pawiaku, zamordowany prawdopodobnie w 1944 r.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 55.


do góry